Chronisch ZorgNet

Regionale netwerken; Netwerkbijeenkomsten in de regio

08 november 2019

Door Nienke Nuijen

 

 

Zoals ik in de vorige blog heb verteld, is het landelijke netwerk van ClaudicatioNet verdeeld in 55 regionale netwerken. De therapeuten in een regionaal netwerk komen minimaal twee keer per jaar samen tijdens een regionale netwerkbijeenkomst. De kartrekkers van de regio hebben een leidende rol in het organiseren hiervan. Hoe zij invulling geven aan een bijeenkomst verschilt per regio, en wordt mede bepaald door de behoefte die er is vanuit de therapeuten in die regio. Soms wordt er ingegaan op de inhoud van de behandeling, zoals vraagstukken rondom de complexe patiënt met verschillende comorbiditeiten, of de aanpak van leefstijlbegeleiding en stoppen met roken. Soms wordt ook juist de organisatie van de zorg besproken, zoals het contact met verwijzers of andere zorgverleners.

Als landelijk netwerk is het enorm waardevol dat de therapeuten ook op regionaal niveau actief betrokken zijn. De toegevoegde waarde van regionale netwerkbijeenkomsten zit met name in het samenkomen van de therapeuten (en bij voorkeur andere betrokken zorgverleners) in de regio. Hierdoor kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kunnen ze leren van en met elkaar en wordt de onderlinge samenwerking in de regio versterkt. Vanuit het landelijk team heb ik contact met de kartrekkers en blijf zo op de hoogte van de zaken die spelen in de regio. Eventuele problemen worden samen opgelost, en tips en ideeën kunnen weer gebruikt worden om andere kartrekkers in het land te adviseren. Middels nieuwsbrieven, mails en bijeenkomsten verstrekken wij informatie vanuit ClaudicatioNet naar de kartrekkers. Dit delen zij vervolgens weer met de therapeuten in de regio tijdens een netwerkbijeenkomst. Momenteel worden de kartrekkers uitgebreid geïnformeerd over het Kwaliteitssysteem. Hierover lees je meer in de volgende blog.

Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht