Chronisch ZorgNet

Projectmedewerker Rosa Holtslag stelt zich voor - Integrale hartrevalidatie op de juiste plek

28 februari 2020

Door: Rosa Holtslag 

 

 

Sinds ik in 2008 ben afgestudeerd, hebben hartpatiënten altijd mijn speciale aandacht gehad. Deze groep patiënten begeleiden in een intense fase van hun leven voelt ontzettend zinnig.

Ik ben enorme voorstander van een totaalaanpak. Je kunt nog zo goed weten welke specifieke trainingsprincipes je om een bepaalde reden moet toepassen, als je geen aandacht hebt voor de overige aanwezige risicofactoren, barrières en ontwikkeling van een gezonde leefstijl zal jouw behandeling mijns inziens onvoldoende duurzame impact hebben.

Toen Chronisch ZorgNet mij benaderde om deel uit te maken van het projectteam hartrevalidatie was ik gelijk enthousiast. Ook binnen de cardiologie zie je een verschuiving van zorg, met als doel de behandeling op de juiste plek uit te voeren en hiermee een toekomstbestendige vorm van revalidatie te kunnen bieden. Mede om deze reden ben ik een aantal jaar geleden overgestapt van het werken met hartpatiënten in de tweede lijn naar participatie in een eerstelijns praktijk fysiotherapie. Ik wilde óók de patiënten bereiken die de gang naar een ziekenhuis of revalidatiecentrum niet konden maken, om welke reden dan ook. Desnoods begeleiding aan huis als dat nodig is. Daarnaast miste ik in de nazorg gepaste verwijsmogelijkheden. Een plek waar hartpatiënten zo lang als nodig kunnen (door)trainen en hierbij gedegen worden begeleid; waar naast het ontwikkelen van een actieve leefstijl, het overwinnen van angst en het verbeteren van de fitheid, ook aandacht is voor een eventuele terugval of andere risicofactoren als roken, stress en ongezonde voeding.

En dat is pionieren... Om meerdere redenen. Ten eerste worden fysiotherapeutische behandelingen voor hartrevalidatie in de eerste lijn al tijden niet meer vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast zijn verwijzers nog niet gericht op de eerste lijn omdat hartrevalidatie altijd in de tweede lijn heeft plaatsgevonden. Tot slot, als het gaat om een hartgerelateerde hulpvraag t.a.v. bewegen en lichamelijke klachten, weten ook patiënten de weg naar de fysiotherapeut om de hoek nog niet zomaar te vinden.

Daarnaast begon het ook te knagen, dat ik puur door het werken met patiënten in de eerste lijn nog onvoldoende invloed kon uitoefenen in het verplaatsen van deze zorg én de belangrijke rol die een fysiotherapeut hierin kan spelen. Dat Chronisch ZorgNet naast het begeleiden van mensen met etalagebenen nu ook hartrevalidatie wil gaan aanbieden juich ik dan ook van harte toe. Een bevlogen landelijke stichting met een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die goed vindbaar zijn, waarin de kwaliteit wordt geborgd, relevante data wordt verzameld en samenwerking met elkaar en andere disciplines wordt gefaciliteerd, is hard nodig om de (deel)transitie naar de eerste lijn mogelijk te maken en het effect te kunnen aantonen.

Het is nu zaak in kaart te brengen welke patiënten in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de tweede- of juist eerste lijn, en welke scholings- en kwaliteitseisen we willen stellen aan de fysiotherapeuten die binnen Chronisch ZorgNet hartpatiënten gaan begeleiden. Ook verkennen we welke netwerken er al bestaan en hoe we essentiële multidisciplinaire en transmurale samenwerkingen kunnen bevorderen en ondersteunen. Daarnaast zijn we druk bezig om met verwijzers, experts uit het werkveld en onderzoekers op het gebied van hartrevalidatie een beweeg-, leefstijl- en ontspanningsprogramma te ontwikkelen die past bij de doelgroep en is afgestemd op de (on)mogelijkheden binnen de eerste lijn.

Genoeg te doen dus. Ik heb er zin in!

Terug naar overzicht