Chronisch ZorgNet

Pilot studie KomPas; het begin van de landelijke implementatie

21 januari 2020

Onlangs is een pilot studie van drie maanden gestart in de regioZwolle. In regio Zwolle is het KomPas beschikbaar via het portfolio van alle ClaudicatioNet fysiotherapeuten, inclusief de online training. De online training is een e-learning die voor de therapeuten beschikbaar is via het ClaudicatioNet dashboard. In de e-learning worden de praktische zaken uitgelegd over het KomPas, zoals waar je het KomPas vindt en wat je moet invullen. Verder wordt er ingegaan op wat er precies in de grafieken van de voorspelling te zien is; wat er staat op de assen en betekenen alle lijnen? De e-learning eindigt met een stukje toepassing van het KomPas in de praktijk en voorbeeldvragen om aan de patiënt te stellen om het KomPas in te zetten tijdens het gesprek.

De pilot studie is de eerste stap van de grote landelijke implementatie van het KomPas. Het doel van deze pilot studie is kennis opdoen over het proces van implementeren en gebruik van het KomPas. Deze informatie is nodig om straks de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben op dit moment al een hele hoop geleerd van de opstart van de pilot in deze regio, zoals het proces van therapeuten uitnodigen om het KomPas te gaan gebruiken in het kader van de pilot. Verder gaan we aan het eind van de pilot, na drie maanden, behandelgegevens verzamelen en een kleine vragenlijst versturen naar de deelnemende therapeuten. Met deze resultaten kunnen we een eerste indruk vormen van het effect van het KomPas in de behandeling van patiënten met etalagebenen.

Tijdens de pilot zijn we ook al begonnen met het protocol voor de verdere implementatie. De landelijke implementatie zal starten na het afronden van de pilot. Het KomPas en de training worden dan stapsgewijs beschikbaar in de andere regio’s in Nederland. Gekoppeld aan de implementatie van het KomPas gaan we ook weer data verzamelen over het gebruik van het KomPas en de invloed hiervan op de behandeling van de patiënten.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en volg ons op LinkedIn.

Terug naar overzicht