Chronisch ZorgNet

Meten bij COPD: wat, wanneer en waarom?

08 april 2021

Geschreven door Mickey Saes

Woensdagavond 31 maart kwamen tijdens het Chronisch ZorgNet webinar van Emmylou Beekman en Jenny Zwiggelaar verschillende meetinstrumenten voor COPD aan bod. Dit zijn meetinstrumenten die in de richtlijn worden aanbevolen, onderdeel zijn van de MDS COPD én onderdeel van het meetprotocol van Chronisch ZorgNet.

Als iemand deelneemt aan Chronisch ZorgNet wordt van hem/haar verwacht dat klinimetrie uit de meetprotocollen wordt toegepast. De meetprotocollen worden opgesteld door experts en bestaan grotendeels uit de meetinstrumenten die worden aanbevolen in de KNGF richtlijnen en onderdeel zijn van de minimale dataset COPD. Hierdoor houdt je eenduidigheid in wat er wordt gemeten bij patiënten met COPD.

Vergeleken met de KNGF richtlijnen en MDS COPD, lever je voor Chronisch ZorgNet extra meetinstrumenten aan. Waarom? In de meetprotocollen is klinimetrie opgenomen die bij elke patiëntencategorie gebruikt wordt. Dit zijn 3 vragen over hoe de patiënt de behandeling heeft ervaren en vragenlijsten met gegevens over o.a. de manier van trainen en informatie over roken, medicatie en voeding. Stuk voor stuk belangrijke gegevens voor de therapeut om een goede invulling aan de behandeling te geven en voor Chronisch ZorgNet om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de zorg.

De meetprotocollen zijn beschikbaar op de Chronisch ZorgNet website. Als therapeut vind je in je EPD de verschillende COPD meetinstrumenten uit het meetprotocol gemakkelijk terug. Chronisch ZorgNet heeft met de EPD leveranciers afgesproken dat het meetprotocol COPD als verzameling beschikbaar is. Zo hebben Chronisch ZorgNet therapeuten altijd de meetprotocollen en klinimetrie bij de hand.

Uit de webinar is gebleken dat veel therapeuten nog vragen hebben over het toepassen van het meetprotocol COPD in de praktijk. Zo zijn er vragen over protocollen van meetinstrumenten. Maar, ook vragen over hoe patiënten gemeten moeten worden als dit niet kan op een voorgeschreven meetmoment. Om deze vragen te beantwoorden, gaan experts adviezen uitwerken. Deze adviezen zullen we delen met het netwerk, zodat iedereen weet wat van hem/haar wordt verwacht.

Wordt dus nog vervolgd!

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht