Chronisch ZorgNet

Kwaliteitssysteem; Wat hebben therapeuten aan de data?

09 oktober 2019

Door: Mickey Saes

 

 

In mijn vorige blog heb ik verteld dat ClaudicatioNet therapeuten data verzamelen, welke beschikbaar zijn in het Kwaliteitssysteem. Wat hebben ClaudicatioNet therapeuten zelf aan de data die zij verzameld hebben?

Therapeuten krijgen inzicht in de data door een persoonlijke terugkoppeling. Maar, op welke manier krijgen therapeuten de data dan teruggekoppeld? En, wat kunnen de therapeuten hier vervolgens mee? Antwoorden op deze vragen geef ik hieronder.

Elke ClaudicatioNet therapeut heeft een persoonlijke digitale omgeving; het portfolio. In het portfolio wordt de eigen data teruggekoppeld, met de volgende onderverdeling:

  1. Patiëntenpopulatie

  2. Behandelresultaten

  3. Doelmatigheidsresultaten

Binnen elk bovengenoemd onderwerp worden figuren weergegeven waarin de data worden gepresenteerd. Therapeuten kunnen hun eigen, regionale en landelijke gemiddelden zien. Deze gemiddelden kunnen ze afzonderlijk van elkaar bekijken, maar ook met elkaar vergelijken. Nu denk je misschien, wat kunnen ze hier dan mee?

De ClaudicatioNet therapeut komt twee keer per jaar voor een inhoudelijk overleg met ClaudicatioNet therapeuten uit de buurt bij elkaar. Op basis van opvallende verschillen tussen de eigen data en de regionale en/of landelijke gemiddelden, kunnen therapeuten tijdens deze regionale bijeenkomsten de data bespreken.

Tijdens bijeenkomsten kunnen therapeuten bijvoorbeeld verschillen in behaalde loopafstanden bespreken. Therapeuten kunnen vervolgens tips uitwisselen over de behandeling die is toegepast. Op deze manier kunnen therapeuten van elkaar leren.

Vanuit ClaudicatioNet worden ook cursussen aangeboden om meer te leren over het Kwaliteitssysteem. Therapeuten kunnen scholing volgen waarbij informatie wordt gegeven over de data in het Kwaliteitssysteem en de toepassing ervan in de praktijk. Op deze manier leren therapeuten de data in hun praktijk te gebruiken.

Door de bovengenoemde manieren waarop wij de data terugkoppelen naar ClaudicatioNet therapeuten, kunnen ze leren van hun eigen handelen. Als positief gevolg hiervan kunnen therapeuten hun behandeling verbeteren en zo de fysiotherapeutische zorg voor de patiënt verbeteren. Volg al onze blogs via LinkedIn

 

Terug naar overzicht