Chronisch ZorgNet

Kompas voor Samen Beslissen; Hoe werkt zo’n voorspelling precies?

13 augustus 2019

 

Binnen het project ‘KomPas voor Samen Beslissen’ zijn we bezig met het ontwikkelen van Het KomPas. Het Kompas is een tool die inzicht geeft in het te verwachten resultaat van gesuperviseerde looptherapie bij patiënten met etalagebenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een individuele voorspelling. Hoe maken we nu eigenlijk zo’n voorspelling en hoe ziet dat er dan uit?

Het maken van de voorspelling
De individuele voorspelling wordt gemaakt met behulp van een landelijke database met gegevens van meer dan 31.000 patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, die verzameld zijn door ClaudicatioNet therapeuten. Op basis van een aantal specifieke persoonskenmerken van de patiënt wordt in de database gezocht naar zogenaamde vergelijkbare patiënten. De volgende persoonskenmerken worden hiervoor gebruikt: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, rookstatus en huidige loopafstand gemeten op de loopband. Deze zes persoonskenmerken worden gebruikt omdat deze de grootste invloed hebben op de uitkomst van looptherapie en daarom ook de meeste invloed hebben op de voorspelling. Er zijn natuurlijk nog meer factoren die een invloed hebben op de uitkomst van looptherapie, zoals comorbiditeit en vasculaire voorgeschiedenis, maar helaas zijn deze factoren nog niet beschikbaar in de database. De vergelijkbare patiënten uit de database lijken het meest op de patiënt in de behandelkamer op basis van de genoemde eigenschappen. De meetgegevens uit de database van deze vergelijkbare patiënten worden vervolgens gebruikt om de voorspelling mee te maken.

Hoe ziet zo’n voorspelling er dan uit?
Dit is een voorbeeld van een voorspelling van de maximale loopafstand voor een fictieve casus van een patiënt met etalagebenen.

Op de verticale as staat de loopafstand in meters, gemeten op de loopband. Op de horizontale as staat de duur van de therapie in maanden. De oranje stippen en lijn zijn de ingevulde meetgegevens van de patiënt in de behandelkamer. De zwarte lijn is de mediaan van de voorspelling, oftewel de verwachte lijn die de patiënt zal gaan volgen. De blauwe schaduw om de zwarte lijn heen is het gebied tussen het 10e en 90e percentiel. Dat wil zeggen dat 80% van de patiënten binnen dit gebied valt. Het blauwe gebied laat zien dat er geen precieze uitkomst te voorspellen is, omdat er altijd variatie is tussen vergelijkbare patiënten. De blauwe lijnen zijn de meetgegevens uit de database van de vergelijkbare patiënten.

Waarom deze methode?
De individuele voorspelling kan onder andere helpen bij vergroten van het ziekte-inzicht, motiveren en stellen van haalbare doelen. De specifieke methode die we gebruiken om de voorspelling te maken, waarbij voor iedere nieuwe patiënt vergelijkbare patiënten worden gezocht, zorgt ervoor dat het KomPas een voorspelling op maat maakt.


Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht