Chronisch ZorgNet

Instapeisen specialisatie Long en register Hart-Vaat-Long gelijk getrokken

13 september 2021

Door longfysiotherapeut Mpt en projectmedewerker Long Jenny Zwiggelaar

In 2019 is door de werkgroep longen vanuit het werkveld gekeken welke scholingen voor COPD er zijn en zijn geweest voor fysiotherapeuten. Gekeken is naar accreditatie en de studiebelasting, maar vooral naar de inhoud. Retrospectief zijn er criteria opgesteld waaraan een cursus moest voldoen om aangemerkt te worden als Basiscursus Long. Uitgangspunt hierin is dat de therapeut na het volgen van deze cursus voldoende kennis heeft om te starten met een behandeling van de longpatiënt, waarbij COPD de grootste groep is, maar ook kennis over astma en andere longaandoeningen behoren hiertoe. Er werd duidelijk naar voren gebracht dat het uit kunnen voeren van een beweegprogramma COPD niet voldoende is. Het beweegprogramma is voor deze patiëntengroep een onderdeel, maar er wordt meer kennis gevraagd over de pathologie, inspanningsfysiologie, ademhalingsbeperkingen en kennis over multidisciplinair samenwerken.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het voor een fysiotherapeut belangrijk is om in te stappen en zich te ontwikkelen. Uitgangspunt van Chronisch ZorgNet is dat alle therapeuten welkom zijn. Om goede patiëntenzorg te garanderen moet er een basisniveau van kennis zijn over de specialisatie. Daarna is de ontwikkeling van kwaliteit een voortdurend proces. Dat proces wordt gefaciliteerd door het fasesysteem in het persoonlijke portfolio. Hierdoor ontwikkelt de therapeut zich steeds verder.

Door het ontstaan van het register HVL (Hart-, Vaat- en Long) fysiotherapie van het KNGF is er nog een mogelijkheid om je als gespecialiseerd hart-vaat-long therapeut te onderscheiden. Om de eisen voor de longtherapeuten gelijk te kunnen trekken is er uitgebreid overleg geweest tussen VHVL (Vereniging voor Vaat-, Hart- en Longfysiotherapie) en Chronisch ZorgNet. En het heeft ertoe geleid dat de instapeisen gelijkwaardig zijn. Hiermee bevorderen we de uniformiteit van de beroepsgroep longtherapie en dat verbetert ook de positionering van de longtherapeuten naar alle stakeholders.

Kijk op de website voor de scholingen die goedgekeurd zijn als basisscholing om je als longtherapeut aan te melden bij Chronisch ZorgNet.

Terug naar overzicht