Chronisch ZorgNet

Inbreng van patiënten bij de ontwikkeling van het Kompas

03 december 2019

Door: Door Annemarie Auwerda en Helene Voogdt

 

 

Harteraad, de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- en vaatziekte is vanaf het begin betrokken bij dit project van ClaudicatioNet.  Zo wil Harteraad ervoor zorgen dat het Kompas ook echt meerwaarde heeft  voor mensen met etalagebenen. Vooral, dat een proces van samen beslissen over behandeling op een adequate manier ondersteund wordt. Harteraad geeft aan mensen met etalagebenen informatie over looptherapie en leefstijl Specifiek voor deze doelgroep heeft Harteraad ook de folder “Etalagebenen? Lopen!” ontwikkeld. Daarnaast geeft de Harteraad ook voorlichting over beweeggroepen in de regio. (www.harteraad.nl).

In de eerste fase van het project is er onder leiding van  Harteraad, samen met Anneroos, in Nijmegen een focusgroepbijeenkomst gehouden. Tijdens deze focusgroep zijn we met 10 mensen met etalagebenen gedurende twee uur tijd in gesprek gegaan wat de deelnemers vonden van het KomPas. In het bijzonder zijn we ingegaan op welke manier het begrip van de grafieken verbeterd kon worden. De focusgroep heeft belangrijke inzichten opgeleverd die gebruikt zijn bij de doorontwikkeling van het KomPas.

In de tweede fase van het project is het KomPas in twee regio’s getest, samen met de online training voor fysiotherapeuten. De volgende stap voor Harteraad is het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Deze wens kwam nadrukkelijk naar voren in de focusgroepbijeenkomst, en ook tijdens de tweede fase zagen we hier de meerwaarde van in. Het voorlichtingsmateriaal zal bij patiënten getest worden.

Volgend jaar wordt de implementatie van KomPas breder ingezet en vinden er evaluaties plaats. Dan wordt ook bij mensen met etalagebenen nagegaan welke ervaringen zij hebben met de inzet van het KomPas in de dagelijkse praktijk. Er wordt dan gekeken naar de tool zelf, maar ook naar de uitleg en interactie met de fysiotherapeut en de meerwaarde van het voorlichtingsmateriaal. Alle wensen worden in kaart gebracht om op die manier een proces van samen beslissen bij looptherapie en leefstijlbegeleiding te bevorderen.

Terug naar overzicht