Chronisch ZorgNet

Het Chronisch ZorgNet Congres: van fysiek naar digitaal

30 juli 2020

Het eerste Chronisch ZorgNet Congres afgelopen maart hebben we helaas moeten annuleren. Als klap op de vuurpijl ging kort daarna de congresorganisatie failliet. Een paar rake klappen... Vol vertrouwen gingen we verder met het plannen van beide congressen dit najaar. Maar hoe meer bekend werd over corona, hoe meer het besef kwam dat dit nog wel eens een tijd kon gaan duren. En dat fysieke congressen dit jaar waarschijnlijk ook niet mogelijk zouden zijn.

Wat moesten we doen? Wachten op het onmogelijke, namelijk dat de congressen nog fysiek plaats zouden kunnen vinden dit najaar? Of op zoek naar alternatieven? Om ons heen zagen we de digitale mogelijkheden in een sneltreinvaart uit de grond schieten. Digitaal werd “normaal” en bood nieuwe kansen. Langzaamaan kwam de vraag “Kunnen wij het congres ook digitaal organiseren?” binnen ons team naar boven. Eerst voorzichtig en daarna steeds stelliger: “Ja, dat kunnen we!”.

Samen met Maik, Mickey en Nienke gingen we dit idee verder uitzoeken. Wat is er nodig om een digitaal congres te organiseren? Dat leek ons in het begin eenvoudig: een camera en een platform om de presentaties te streamen. Maar hoe meer we over platformen, streamen, audiovisuele technieken etc. te weten kwamen, hoe moeilijker het werd. Maar ook hoe leuker het werd. Wat een mogelijkheden! Bij elke keuze die we maakten bleef er een aantal vragen centraal staan: “Wat is de toegevoegde waarde voor de deelnemers?”, “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het programma zo goed mogelijk overkomt?” en “Hoe kunnen we het de deelnemers zo makkelijk mogelijk maken?”.

Natuurlijk zagen we ook de beperkingen van een digitaal congres: het netwerken met je collega’s is een belangrijk aspect hiervan. De opties om dit digitaal te organiseren zijn er wel, maar het blijft natuurlijk digitaal… Het gevoel van een fysiek congres is hierbij niet te evenaren. Gelukkig zijn er ook veel voordelen: geen reistijd, niet stilstaan in de file, geen wachtrij voor de broodjes, de toiletten of de slagboom van de parkeerplaats, geen kwijtgeraakte uitrijkaarten en jouw favoriete broodje is altijd beschikbaar (mits je die zelf maakt uiteraard…).

Enfin, inmiddels hebben we besloten om een digitale congresweek te organiseren. Startend met een plenair programma op donderdag 1 oktober. De presentaties zijn interessant en prikkelend en er is gewoon tijd voor het stellen van jouw vragen. We beseffen ook dat het plenaire programma een lange zit kan zijn. We proberen daarom de vorm van het programma zo divers mogelijk te maken. We plannen voldoende pauzes met interessante intermezzo’s en de mogelijkheid om even je benen te strekken. De dagen erna zullen elke avond ongeveer een drietal parallelsessies van een uur plaatsvinden. Op deze manier zijn deelnemers in de mogelijkheid om diverse sessies naar keuze te volgen. De parallelsessies hebben gevarieerde, relevante onderwerpen. Van cardiometabole aandoeningen tot mindfulness, van casuïstiek op het gebied van COPD en hartaandoeningen tot de gecombineerde leefstijlinterventie. Kortom, boeiende onderwerpen gerelateerd aan de dagelijkse praktijk! Je kunt alle sessies vinden op onze website.

Op dit moment zijn we nog druk bezig om de precieze planning van de sessies rond te krijgen met de sprekers. Helaas maken alle vakanties het er niet makkelijker op. We doen ons best om het definitieve programma zo snel mogelijk met iedereen te delen, zodat je weet wanneer jouw favoriete parellelsessies worden aangeboden. We houden je op de hoogte!

Wil je je inschrijven voor de digitale congresweek? Dat kan je al doen in onze Webshop. Je hoeft dan nog geen parallelsessies te kiezen, want je krijgt straks gewoon toegang tot álle sessies.

Terug naar overzicht