Chronisch ZorgNet

Hartrevalidatie op maat voor iedereen!

13 december 2019

Door: Tom Vromen

 

 

Chronisch ZorgNet zal zich onder andere gaan richten op hartrevalidatie. In dit blog vertel ik meer over de huidige invulling van hartrevalidatie en de barrières waar we in de praktijk tegenaan lopen.

Hartrevalidatie is een multidisciplinaire behandeling voor verschillende typen hartpatiënten, die meestal plaatsvindt in het ziekenhuis waar een patiënt behandeld wordt of een gelieerd revalidatiecentrum. Het voor de hand liggende doel van hartrevalidatie is optimaal fysiek en psychosociaal herstel op de korte termijn na een cardiovasculair incident (bijv. een hartinfarct). Hartrevalidatie beoogt echter ook, en misschien wel vooral, een optimale behandeling van cardiovasculaire risicofactoren en leefstijl op de lange termijn. Dit zorgt er immers voor dat de kans op nieuwe cardiovasculaire incidenten, ziekenhuisopnames of zelfs overlijden verkleind wordt. Daarnaast hebben patiënten die hartrevalidatie gevolgd hebben een betere kwaliteit van leven. Het is daarom van cruciaal belang dat zo veel mogelijk patiënten die hiervoor in aanmerking komen de mogelijkheid krijgen om een hartrevalidatieprogramma te volgen.

In de praktijk blijkt momenteel slechts een minderheid van deze patiënten daadwerkelijk deel te nemen aan hartrevalidatie (ca. 30-40%). Dit is uiteraard een gemiste kans. Voor dit lage aantal zijn meerdere verklaringen. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een oudere leeftijd, een lange reisafstand naar het ziekenhuis of schaamte om te revalideren in grote groepen. Daarnaast worden ziekenhuizen de laatste jaren overspoeld door patiënten die hartrevalidatie kunnen gaan volgen, waardoor zij ondanks alle inspanningen niet iedereen een ideaal programma aan kunnen bieden. Uit meerdere studies die wij uitgevoerd hebben in de afgelopen jaren bleek bijvoorbeeld dat patiënten vaak een ‘one size fits all’ programma aangeboden krijgen, in plaats van een programma op maat. We houden binnen de hartrevalidatie vaak te weinig rekening met specifieke revalidatiedoelen en kenmerken van de patiënt of zijn/haar ziekte. Samenvattend wordt momenteel niet de volle potentie van hartrevalidatie benut. Het is naar mijn mening dan ook ontzettend belangrijk dat we ons de komende jaren gaan inzetten voor het beschikbaar maken van gepersonaliseerde hartrevalidatieprogramma’s voor zo veel mogelijk hartpatiënten die hiervoor in aanmerking komen. Chronisch Zorgnet kan hierin naar mijn mening een belangrijke rol spelen, waarover ik meer zal vertellen in het volgende blog.

Terug naar overzicht