Chronisch ZorgNet

Hartrevalidatie doet ertoe voor iedereen, toch revalideert maar 31%

19 augustus 2020

Geschreven door: Rosa Holtslag-Roelvink

 

 

Wederom is er een onderzoek gepubliceerd dat aantoont hoe effectief hartrevalidatie is. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Radboudumc en het VGZ. Uit de studie blijkt dat hartpatiënten die revalideren 32% minder kans hebben op vroegtijdige sterfte in vergelijking met patiënten die geen hartrevalidatie hebben gevolgd. Hierbij is geen verschil gevonden in geslacht, leeftijd, sociaal-economische status of de eventuele aanwezigheid van andere aandoeningen. Een gemiste kans, zou je zeggen, voor die grote groep patiënten (69%!) die géén hartrevalidatie ondergaan.

Waarom maar 31% van de hartpatiënten en revalidatietraject volgt

In een vorige blog vertelde cardioloog Tom Vromen welke mogelijke barrières ten grondslag liggen aan het revalideren in de tweede lijn (het ziekenhuis of een revalidatie-instelling). Reisafstand, comorbiditeit, ‘’groeps-drempels’’ of niet worden aangemeld, zijn vaak beschreven belemmeringen. Tevens zien we sinds de Covid-19-pandemie meer dan ooit dat een hybride revalidatievorm zeer gewenst kan zijn om hartpatiënten te kunnen blijven voorzien van de juiste begeleiding ten tijde van hindernissen. Gelukkig waren er afgelopen maanden mooie voorbeelden van tele-hartrevalidatie (e-health) initiatieven om te patiënt op afstand te bereiken daar waar fysieke ontmoetingen werden afgeraden. Out of the box denken, doen en nu doorpakken.

De juiste zorg op de juiste plek door de Chronisch ZorgNet therapeut

Chronisch ZorgNet heeft als missie om de juiste zorg op de juiste plek te faciliteren. Dit zal hopelijk ook gaan bijdragen aan een hogere uptake van de hartrevalidatie binnen heel Nederland. Daar waar de hartpatiënt op basis van de reisafstand nu nog zal afhaken, gaat de gespecialiseerde Chronisch ZorgNet ‘’hart’’-fysiotherapeut in de eerste lijn een grote rol spelen. Gespecialiseerde hartzorg wordt beschikbaar om de hoek bij elke hartpatiënt. Een programma in een groepje of liever individueel met zo nodig een laagdrempelige terugvaloptie. Ontmoetingen van hartpatiënten uit de wijk, lotgenotencontact op loopafstand. Samen blijven bewegen. De hart-therapeut binnen Chronisch ZorgNet verbindt, werkt samen met andere professionals in de wijk en weet waar de patiënt terecht kan voor andere hulpvragen. Er zijn korte lijnen met verwijzers en er wordt binnen de kaders maatwerk geleverd. Vaak zijn er mogelijkheden om naar wens te blijven sporten in de fysiopraktijk, ook nadat een revalidatietraject is beëindigd. Daar waar wenselijk vindt het tweede deel van het traject plaats op afstand via telefonische- of videoconsulten, huiswerkoefeningen en e-mailcontact. 

Een Chronisch ZorgNet therapeut is door elke verwijzer makkelijk te vinden via de Zorgzoeker. Met alle inspanningen en verzamelde data dragen we daarnaast samen bij aan de doelmatigheid, kwaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de hartzorg. Hier plukt de patiënt dan weer de vruchten van. 

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht