Chronisch ZorgNet

Evaluatie van het KomPas; wat vinden de patiënten en therapeuten in de praktijk?

23 maart 2021

Geschreven door Anneroos Sinnige

Het project KomPas voor Samen Beslissen is officieel een tweejarig project dat eindigt op 1 april 2021. Het project bestond uit verschillende fases: ontwikkeling van het KomPas, invoering van het KomPas in de praktijk en tot slot de evaluatie. Als onderdeel van de evaluatie hebben we twee online evaluatiesessies georganiseerd: een met patiënten en een met therapeuten. Tijdens beide sessies hebben we gesproken over het KomPas en het gebruik ervan in de praktijk. Daarnaast is er natuurlijk gediscussieerd over verbeterpunten voor de toekomst.

Evaluatiesessie met patiënten

Als eerste is de evaluatiesessie met patiënten geweest. Deze hebben we georganiseerd in samenwerking met de patiëntenvereniging Harteraad. Deelnemende patiënten hadden tijdens hun behandeling bij de therapeuten allemaal al eens kennisgemaakt met het KomPas. Voor sommige was het even wennen in het begin, zo via een scherm met vreemde mensen kletsen. Maar het was een ontzettend gezellige en ook zeer leerzame bijeenkomst. De patiënten waren erg enthousiast over het KomPas. Het zien van de persoonlijke voorspelling had ze verschillende inzichten gegeven over wat ze konden verwachten. Daarnaast was het erg motiverend: “Na het zien van de grafieken wou ik het vooral graag beter gaan doen dan de andere patiënten in de grafiek”. Ze vonden het fijn om middels het KomPas te zien dat ze niet de enige waren en dat andere vergelijkbare patiënten positieve resultaten hadden behaald met de therapie. Tot slot hebben we het gehad over eventuele verbeterpunten voor het KomPas. De patiënten zouden onder andere graag de geprinte versie groter en leesbaarder hebben en ze zouden ook meer informatie willen ontvangen over het KomPas om zelf nog eens na te lezen.

Evaluatiesessie met therapeuten

Als tweede was de evaluatiesessie met therapeuten gepland. Ook dit was weer een hele leuke en leerzame online bijeenkomst. Alle deelnemende therapeuten hadden ervaring met gebruik van het KomPas in de praktijk en waren hier ook enthousiast over. Het KomPas wordt door de therapeuten op verschillende manieren gebruikt in de praktijk: om uitleg geven over de therapie en verwachtingen van therapie, om de patiënt te motiveren en om realistische inschattingen te maken van het te verwachte resultaat. Ze zouden het KomPas dan ook zeker aanraden aan andere therapeuten.

Naast het KomPas hebben we het ook gehad over de basistraining en de verdiepende training. Vooral de verdiepende training vonden ze waardevol omdat het verschillende inzichten geeft in hoe je het KomPas kan gebruiken in de praktijk. Tot slot hebben we ook de therapeuten gevraagd om feedback en verbeterpunten voor de toekomst. Een paar dingen die werden genoemd: doel van de patiënt visueel toevoegen aan de grafieken, eventueel maximale loopafstand toevoegen, meenemen van loopsnelheid en comorbiditeit in de voorspelling.

Hoe gaat het nu verder met het KomPas?

Het project rondom KomPas loop ten einde, maar het KomPas blijft natuurlijk bestaan. Sterker nog, er is zelfs al een vervolgproject gestart: KomPas+! Kort gezegd is het doel van KomPas+ het integreren van de behandelrichtlijn met het KomPas. Naast de plannen die we zelf hebben gemaakt nemen we natuurlijk alle feedback en ideeën mee uit de evaluaties van het KomPas. Op deze manier blijft het KomPas dus verbeteren en heeft het een zo goed mogelijke aansluiting bij de praktijk. Zo zijn we nu al bezig met het aanpassen van de PDF voor patiënten om deze leesbaarder te maken. Ook zijn we al aan het kijken op welke manier we de loopsnelheid kunnen toevoegen aan de voorspelling. Hoewel het project dus ten einde loopt, is het KomPas nog altijd volop in ontwikkeling.

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht