Chronisch ZorgNet

Contouren Chronisch ZorgNet worden steeds duidelijker

20 december 2019

Door: Yvonne Spierings

 

Op maandag 16 december heeft de tweede bijeenkomst met de COPD-werkgroep plaatsgevonden. Tijdens het vorige overleg, een maand geleden, zijn er vele zaken besproken omtrent het vormgeven van COPD binnen Chronisch ZorgNet. Hier zijn de eerste voorlopige afspraken uit voortgevloeid. Deze hebben we vervolgens weer voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit een aantal andere netwerkvertegenwoordigers en inhoudelijke experts. Alle leden van de klankbordgroep hebben afzonderlijk van elkaar gekeken naar de eerste voorlopige afspraken. Zij hebben hun goedkeuring uitgesproken of advies gegeven. Tijdens de tweede bijeenkomst van de werkgroep COPD, hebben we de adviezen besproken die uit de klankbordgroep naar voren kwamen. Hierdoor worden de contouren van de voorwaarden om aan te sluiten bij Chronisch ZorgNet als COPD-therapeut steeds duidelijker. Hierover worden alle aangesloten therapeuten binnenkort geïnformeerd. De voorwaarden zullen naadloos aansluiten op de visie van Chronisch ZorgNet.

Deze visie is namelijk dat de aangesloten therapeuten voldoen aan gedegen basisscholing, en zich verder verdiepen en ontwikkelen in het behandelen en begeleiden van patiënten met leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen. Dat een fysiotherapeut expertise heeft op het gebied van bewegen is logisch, maar bij een patiënt met één of meerdere chronische aandoeningen kan de behandeling niet los worden gezien van andere factoren zoals leefstijlbegeleiding, medicatietrouw en sociale steun. Om deze reden staat Chronisch ZorgNet voor bewegen én leefstijlbegeleiding.

 

Aftellen naar Chronisch ZorgNet

De komende weken gaan we aftellen naar de aftrap van Chronisch ZorgNet. Elke week zullen we nieuwe informatie over de vormgeving van Chronisch ZorgNet bekend maken aan de aangesloten fysiotherapeuten. Op 12 maart 2020 vindt het officiële startsein van Chronisch ZorgNet plaats. Dit gebeurt tijdens het eerste Chronisch ZorgNet congres in ’s-Hertogenbosch. Staatssecretaris Paul Blokhuis zal het congres openen waarna we een inspirerende dag tegemoet gaan. Vanaf deze dag zullen Chronisch ZorgNet therapeuten, met hun specialisatie, zichtbaar worden voor verwijzers en patiënten op de zorgzoeker. Kwaliteit, vindbaarheid, transparantie en eenheid staat hierbij centraal.

Kortom, er staat veel te gebeuren de komende weken. Houd onze blogs goed in de gaten.

Terug naar overzicht