Chronisch ZorgNet

ClaudicatioNet en HartVaatHag: gezamenlijke ontwikkeling van nascholing voor huisartsen en POH’s

28 januari 2020

Geschreven door: Max Rubens, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

De diagnostiek en behandeling van claudicatio intermittens, middels verwijzing naar de ClaudicatioNet fysiotherapeut, vindt plaats vanuit de huisartspraktijk. Om deze diagnostiek en verwijsmogelijkheid optimaal te laten verlopen hebben ClaudicatioNet en de kaderhuisartsen hart &  vaatziekten (verenigd in de HartVaatHag) gezamenlijk een scholing ontwikkeld gericht op de huisarts en praktijkondersteuner (POH). Deze wordt door kaderhuisartsen overal in den lande gegeven. Centrale thema’s in deze scholing zijn adequate diagnostiek van perifeer arterieel vaatlijden en kennis van verwijsmogelijkheid naar de ClaudicatioNet therapeut. Om de fysiotherapeutische behandeling toe te lichten is daarnaast bij iedere scholing een ClaudicatioNet therapeut aanwezig.

Een goede samenwerking tussen huisartspraktijk en ClaudicatioNet therapeut kan ervoor zorgen dat het merendeel van de claudicatio-patiënten geholpen wordt met behandeling in de eerste lijn en geen verwijzing behoeft naar de vaatchirurg. Voor huisartsen is het belangrijk kennis te hebben van de lokale verwijsmogelijkheden voor gesuperviseerde looptraining.

Vrijwel alle huisartspraktijken kennen ketenzorgprogramma’s voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM). PAV-patiënten vallen in de ‘zeer hoog risico’-categorie en worden veelal door praktijkondersteuners intensief begeleid op het gebied van leefstijlaanpassing, bloeddruk- en cholesterolregulatie en antistolling. Met name stoppen met roken programma’s, gesuperviseerde looptherapie door ClaudicatioNet therapeuten, voedingsadvies m.b.v. diëtisten, hulp bij het afvallen, alcohol- en stressreductie hebben binnen leefstijlbegeleiding een belangrijke plaats. Het is voor ClaudicatioNet therapeuten belangrijk om bij hun beweeg- en leefstijlbegeleiding aan te sluiten bij de adviezen vanuit de huisartspraktijk: de kracht van herhaling. Samenwerking tussen de huisartspraktijk en de ClaudicatioNet therapeut is daarom van groot belang. Deze samenwerking wordt alleen maar belangrijker als er met Chronisch ZorgNet uitgebreid wordt naar andere chronische aandoeningen. COPD, diabetes mellitus, hartfalen en patiënten met doorgemaakte hart- en vaatziekten worden immers ook begeleid vanuit de huisartspraktijk waarbij een goede afstemming tussen zorgverleners noodzakelijk is.

Terug naar overzicht