Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet; Overleg werkgroep COPD

26 november 2019

Door: Yvonne Spierings

 

 

Het startschot om de COPD beweegzorg en leefstijlbegeleiding binnen Chronisch ZorgNet vorm te geven heeft geklonken. Vorige week maandag, 18 november, kwamen een zestal COPD-experts uit diverse regionale COPD-netwerken samen tijdens een bijeenkomst. Samen met Chronisch ZorgNet werden de diverse opties besproken voor de organisatie van COPD-zorg binnen een landelijk dekkend netwerk. “Op welke manier kan de geleverde zorg voor patiënten met COPD geborgd worden binnen Chronisch ZorgNet?”, was de belangrijke vraag van dit overleg. Hierbij kan men denken aan voorwaarden voor deelname, bij- en nascholing, het verzamelen van indicatoren en contact met verwijzers. Hierover hebben de experts met elkaar gediscussieerd en gespard.

Ze waren het erover eens dat een gedegen basisscholing COPD een voorwaarde dient te zijn om kwalitatief goede COPD-zorg te kunnen leveren. Daarnaast werden diverse verdiepende bij- en nascholingscursussen genoemd als zijnde optionele voorwaarden gedurende het specialisatietraject. Denk bijvoorbeeld aan een cursus gericht op de nieuwe KNGF richtlijn COPD die, naar verwachting, begin 2020 gaat uitkomen. Bovendien heeft de werkgroep kritisch gekeken naar de praktijkeisen die gesteld moeten worden. Zo werd bijvoorbeeld de aanwezigheid van een AED, verschillende soorten apparatuur en materialen om te trainen, en voldoende oefenruimte in overweging genomen. Ook zichtbaarheid naar patiënten en verwijzers toe, werd als cruciaal ervaren. Dit betekent dat therapeuten vindbaar zouden moeten zijn voor betrokkenen en dat er op een efficiënte manier verwezen kan worden. Daarnaast wordt met zichtbaarheid ook transparantie bedoeld, bijvoorbeeld middels een publiekelijk inzichtelijk portfolio.

De huidige infrastructuur van ClaudicatioNet biedt de basis voor een groot deel van deze wensen. De zorgzoeker van ClaudicatioNet werd door de werkgroep als zeer geschikt beoordeeld om de vindbaarheid van Chronisch ZorgNet therapeuten in de toekomst te borgen. Daarnaast zal binnen Chronisch ZorgNet, voor zowel COPD als PAV, het portfolio een belangrijke rol spelen. Herkenbaarheid, transparantie en een visitekaartje waren hierbij de belangrijkste overwegingen van de experts. Tevens zal de digitale zorgverwijzer ook voor COPD ingezet worden, en is de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief een belangrijk element in het contact met en herkenbaarheid bij verwijzers.

Samengevat, de experts uit de werkgroep zijn het erover eens dat veel aspecten van de COPD-zorg binnen Chronisch ZorgNet relatief makkelijk kunnen worden vormgegeven, vanwege de infrastructuur die al gelegd is door ClaudicatioNet. Er moeten natuurlijk nog wel wat aanpassingen gedaan worden. Uiteraard zijn er ook nog een aantal andere zaken besproken, zoals multidisciplinaire samenwerking. Hoe ziet samenwerking met bijvoorbeeld diëtisten er in de huidige regionale COPD-netwerken uit? Wat is de wenselijke situatie? En hoe kan dit binnen Chronisch ZorgNet vormgegeven en gestimuleerd worden? Over deze onderwerpen wordt later nog verder gepraat.

De eerste voorlopige afspraken voor COPD-beweegzorg en leefstijlbegeleiding binnen Chronisch ZorgNet zijn in elk geval gemaakt! Dit voorstel wordt nu voorgelegd aan een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers uit andere regionale COPD-netwerken die kritisch meedenken en hun advies hierop kunnen geven. Hierover later meer.

Volg al onze blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht