Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet ondersteunt samenwerking in multidisciplinair netwerk

03 maart 2020

Door: Jenny Zwiggelaar

 

 

De regio Roosendaal heeft een primeur te pakken. Hier is vorige week de eerste bijeenkomst geweest waarbij de kartrekkers van ClaudicatioNet (per 12 maart Chronisch ZorgNet), vertegenwoordigers van het regionale longnetwerk, de kaderhuisarts long en de HuisartsenZorggroep met elkaar kennis hebben gemaakt. De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal stond was: “Kan Chronisch ZorgNet ons ondersteunen in het opzetten van een multidisciplinair netwerk?”

Als vertegenwoordiger van longaandoeningen binnen Chronisch ZorgNet heb ik in een presentatie verteld hoe de werkwijze van ClaudicatioNet wordt uitgebreid naar Chronisch ZorgNet. Zo heeft Chronisch ZorgNet invloed op de therapeuten, de verwijzers en de patiënten met chronische aandoeningen. Samenwerkingen worden intensiever, waardoor zorgverleners elkaar beter weten te vinden, en patiënten met longaandoeningen terecht komen bij therapeuten die expertise hebben over hun aandoening.

Alle aanwezigen waren enthousiast en zien in de toekomst veel mogelijkheden om de regionale samenwerking en zorgafspraken te ondersteunen met het platform van Chronisch ZorgNet. De Zorgzoeker wordt ook door de verwijzers als een waardevol systeem gezien om gespecialiseerde therapeuten te vinden. De huisarts benadrukte het voordeel: “De patiënt met chronische aandoeningen wordt door ons huisartsen steeds meer gestuurd op zelfmanagement. Hierin is de eigen regie een belangrijk onderdeel. De zorgzoeker van Chronisch ZorgNet en de bijbehorende website met informatie is hierbij enorm ondersteunend. Met de Digitale Zorgverwijzer kan snel een aangesloten therapeut in de buurt van de patiënt gevonden worden. En krijgt de therapeut de opdracht om de patiënt te bellen voor een afspraak. Dit biedt alleen maar voordelen.”

De zichtbaarheid en de borging van kwaliteit van de therapeuten wordt door de huisartsen erg gewaardeerd. Door de veelheid aan therapeuten en specialisaties zien zij door de bomen het bos niet meer. Met Chronisch ZorgNet ontstaat er een uniform en transparant netwerk, waar gespecialiseerde therapeuten van de veelal overlappende niet-overdraagbare chronische aandoeningen weer vindbaar zijn voor verwijzers en patiënten. Bovendien geven de huisartsen aan dat deze uniformiteit en transparantie ervoor zorgt dat de verwachtingen op elkaar afgestemd zijn. Dit zorgt voor een transparant zorgpad en daardoor betere zorg. Ook zal het voor de verwijzers duidelijker zijn wat de therapeuten voor de patiënten betekenen en komt de Chronisch ZorgNet therapeut in het vizier.

Het ontbreken van uniformiteit en transparantie is één van de redenen waarom de bereikbaarheid van de fysiotherapeut voor patiënten met COPD momenteel achterblijft. Door als Chronisch ZorgNet naar buiten te treden en landelijke afspraken naast de regionale afspraken te maken, worden de therapeuten gespecialiseerd in niet-overdraagbare chronische aandoeningen zichtbaar.

Alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat de ontwikkeling naar Chronisch ZorgNet veel positieve effecten met zich meebrengt. In de regio Roosendaal hebben de (kader)huisartsen, COPD-therapeuten en ClaudicatioNet (bijna Chronisch ZorgNet) therapeuten onderling afspraken gemaakt. Chronisch ZorgNet staat hierbij centraal. Geïnspireerd ging iedereen naar huis.

Terug naar overzicht