Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet; Het ontstaan van een netwerk voor conservatieve zorg bij chronische aandoeningen

02 oktober 2019

Door: Maik Sliepen

 

 

Er gaat geen dag voorbij waarop in de Nederlandse kranten niet wordt geschreven over onze gezondheidszorg en de daarbij behorende oplopende kosten. Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot één van de beste ter wereld. Hier betalen we dan ook flink voor: een recordbedrag van 110 miljard euro in 2018, aldus het CBS. Deze kosten zullen in de toekomst alleen maar hoger worden. Volgens het meest recente trendscenario van het RIVM, zullen de zorguitgaven in 2040 in totaal 174 miljard euro bedragen.

Steeds meer mensen lijden aan niet-overdraagbare chronische aandoeningen (denk aan hart- en vaatziekten, COPD en diabetes). Dit is een van de voornaamste oorzaken van onze stijgende zorguitgaven. Ruim 60% van de sterfgevallen wereldwijd zijn te wijten aan deze niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Erger nog: dit overlijdensaantal blijft de komende jaren stijgen ten gevolge van de bevolkingsgroei, vergrijzing en de ongezonde Westerse leefstijl (te weinig bewegen, ongezond eten, roken).

Deze ziekten veroorzaken, naast het verhoogde risico op sterfte, ook een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van leven. Het behouden van kwaliteit van leven voor deze patiënten is een enorme uitdaging; een uitdaging waarvoor kwalitatief hoogwaardige zorg nodig is. Echter, kwalitatief hoogwaardige zorg en financiële bezuinigingen op onze gezondheidszorg gaan niet vaak hand in hand. Maar ClaudicatioNet laat zien dat dit wél kan. Jarenlang was dotteren veruit de meest gekozen behandeloptie voor etalagebenen, maar dit is een kostbare interventie met de nodige risico’s. Daarnaast wordt de belangrijkste risicofactor (een ongezonde leefstijl) hiermee niet aangepakt.

De meest effectieve en tevens goedkoopste behandeling is ‘simpelweg’ het leiden van een gezond leven! Maar iedereen weet dat gezonder leven, zoals meer bewegen, gezonder eten en stoppen met roken, makkelijker is gezegd dan gedaan. Professionele begeleiding hierbij door een expert op dit gebied maakt de slagingskans om een duurzame leefstijlverandering te bereiken vele malen groter. Voor patiënten met etalagebenen zijn deze experts goed toegankelijk; sinds 2011 heeft ClaudicatioNet namelijk een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd, met bijna 2200 zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in beweeg- en leefstijlbegeleiding bij patiënten met etalagebenen.

Waarom worden deze zorgverleners eigenlijk alleen maar ingezet bij etalagebenen, terwijl bij andere chronische aandoeningen dezelfde leefstijlgerelateerde factoren een rol spelen? Wij hebben onderzocht of een uitbreiding naar een Chronisch ZorgNet, waarin meerdere chronische aandoeningen door expert-zorgverleners behandeld worden, binnen de huidige maatschappij wenselijk is. Het antwoord hierop is een volmondig “JA” en dit werd eind 2018 ook bevestigd door Innovatiefonds Zorgverzekeraars in de vorm van een subsidie. Hiermee gaan we een nieuwe weg bewandelen in het zorglandschap; de weg van een gezonde leefstijl, kwaliteit en zorg op maat! Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht