Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet; COPD-zorg

01 november 2019

 

In de vorige blog over Chronisch ZorgNet heb je kunnen lezen over de reden waarom we ClaudicatioNet uitbreiden naar Chronisch ZorgNet. In eerste instantie gaan we aan de slag met de uitbreiding op het gebied van COPD en eerstelijns hartrevalidatie.

In deze blog zullen we meer vertellen over de uitbreiding naar COPD. In Nederland zijn er ruim 600.000 patiënten die in meer of mindere mate in hun dagelijks leven door COPD worden beperkt. Fysiotherapeutische behandeling bij COPD wordt door experts, verwijzers, andere zorgverleners en patiënten als zeer waardevol beoordeeld. Hoe kan het dan dat de overgrote meerderheid (meer dan 95%) van de COPD patiënten in Nederland geen fysiotherapeutische behandeling ontvangt?

Een aantal oorzaken kunnen we hiervoor aanwijzen. Denk bijvoorbeeld aan onbekendheid bij verwijzers (‘welke therapeuten in mijn regio zijn gespecialiseerd in de behandeling van COPD?’), motivatie van patiënten om therapie te volgen (‘van bewegen word ik juist benauwd’) en een niet-verenigd fysiotherapeutisch landschap op het gebied van COPD.

Met de uitbreiding naar Chronisch ZorgNet beogen we deze oorzaken te verhelpen. Cruciaal hierbij is dat de fysiotherapie verenigd en herkenbaar is op het gebied van COPD. Een werkgroep van een zestal expert-fysiotherapeuten en vertegenwoordigers van bestaande COPD-netwerken is samengesteld om hier handen en voeten aan te geven. We zijn samen aan het inventariseren hoe bestaande netwerken zijn georganiseerd. Vragen als “Wat werkt goed in de regio’s, en wat werkt minder goed?”, “Hoe verloopt de samenwerking met andere disciplines?” en “Aan welke voorwaarden voldoen deelnemers?” staan hierbij centraal. Op deze manier leren we van elkaar en kunnen we vaststellen hoe een landelijk netwerk voor COPD er voor patiënten en zorgverleners idealiter uitziet.

De eerste inventarisatieronde bij de COPD-netwerken heeft al plaatsgevonden. De kennis binnen deze netwerken is groot. Leren van elkaar is op deze manier dichterbij dan ooit. De experts uit deze werkgroep zullen deze kennis bundelen en binnenkort een conceptvoorstel doen over de vormgeving van COPD binnen Chronisch ZorgNet. Maart 2020 zullen de eerste Chronisch ZorgNet regio’s van start gaan voor patiënten met COPD.

Maart 2020 als startpunt is natuurlijk geen toeval; Op 12 maart 2020, tijdens ons congres, zal Chronisch ZorgNet namelijk officieel van start gaan: het eerste Chronisch ZorgNet congres! Wij hopen je dan ook in ’s-Hertogenbosch te mogen verwelkomen en houden je tot die tijd op de hoogte van alle ontwikkelingen middels onze blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht