Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet belangrijke schakel in de kwaliteitscyclus PAV

18 mei 2020

Door: Gerjanne Vianen, implementatiespecialist bij ZonMW

 

 

Als er iets is dat mij motiveert en inspireert om mijn werk als implementatiespecialist bij het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek invulling te geven, dan is het Chronisch ZorgNet. Of misschien beter: de bevlogenheid en gedrevenheid waarmee oprichter en vaatchirurg Joep Teijink dit landelijke netwerk heeft opgezet (oorspronkelijk als ClaudicatioNet). Samen met zijn team breidt hij het netwerk verder uit, juist ook nu rond corona. Een kleine impressie.

Kwaliteitscyclus

Chronisch ZorgNet is een mooi voorbeeld van hoe de kwaliteitscyclus wordt doorlopen en hoe kennis uit onderzoek haar weg heeft gevonden (en vindt) naar de zorgpraktijk. De kwaliteitscyclus laat de continue beweging zien van agenderen, evalueren en implementeren van zorg.

De projecten uit het programma DoelmatigheidsOnderzoek leveren hiervoor kennis over nieuwe en bestaande zorginterventies. Wij zijn verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en het stimuleren van benutting van die kennis. Dit gebeurt in samenwerking met relevante partijen in de zorg. Mijn focus ligt daarbij vooral op het zichtbaar en bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor (eind)gebruikers. Het veld is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk toepassen van de kennis in de zorgpraktijk. Daar waar kan, proberen wij dit vanuit ZonMw te stimuleren en te faciliteren. Implementatie gaat zeker niet vanzelf. Het ‘rond krijgen’ van de kwaliteitscyclus blijkt (veelal) weerbarstig en een kwestie van een ‘lange adem’. Het vereist een sterke trekker en het betrekken van de juiste partijen en expertise. Daar kan het team van Chronisch ZorgNet over meepraten!

Stap 1: Agenderen – PAV op kwaliteits- en doelmatigheidsagenda

In 2014 werd Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) een van de onderwerpen op de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van de Medisch Specialistische Zorg. Daarnaast werd PAV opgepakt binnen het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. Doel is om samen met betrokken partijen, waaronder zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, te komen tot een integrale aanpak en kwaliteitsverbetering van de zorg voor PAV-patiënten. Want dat dit beter (en vooral ook doelmatiger) kan, was evident.

Stap 2: Evalueren – eerst gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen

Verschillende ZonMw onderzoeken hebben aangetoond dat de zorg voor patiënten met de PAV-aandoening ‘etalagebenen’ het beste volgens een stepped care aanpak kan worden georganiseerd. Dat wil zeggen, zo dicht mogelijk bij huis in de vorm van gesuperviseerde looptherapie, en alleen indien nodig doorverwijzing naar de vaatchirurg. In 2016 verwoordde Joep Teijink dit helder in een artikel in ons ZonMw huisblad Mediator. De aanpak werd opgenomen in de richtlijnen van zowel de huisartsen, en fysiotherapeuten, als van de medisch specialisten. Een andere mijlpaal was dat in 2017 deze looptherapie vergoed werd vanuit het basispakket Zorgverzekeringswet. Mooie resultaten, maar daarmee is de praktijk nog niet veranderd. Chronisch ZorgNet heeft daar belangrijk voortouw in genomen.

Stap 3: Implementeren – al ruim tien jaar ClaudicatioNet (nu Chronisch ZorgNet)

Om de praktijk te veranderen en PAV-patiënten toegang te geven tot de beste én juiste zorg, richtten Joep Teijink en zijn team ClaudicatioNet (nu Chronisch ZorgNet) op – een landelijk dekkend netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde (fysio)therapeuten. Dit vormt hét fundament waarmee de stepped care aanpak daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Niet alleen voor PAV-patiënten, maar inmiddels ook voor patiënten met long- en hartaandoeningen. Belangrijke uitdaging bleek hoe huisartsen kunnen worden ondersteund om verwijzing van patiënten met etalagebenen te optimaliseren. Om dit initiatief te stimuleren kende ZonMw samen met het Zorginstituut een VIMP (Verspreidings- en implementatie impuls) subsidie toe. En dat bleek goed besteed! Via Chronisch ZorgNet heeft een groot aantal huisartsen inmiddels een scholing gevolgd en de animo blijft groot. We gaven niet alleen subsidie, maar droegen ook een steentje bij aan de zichtbaarheid van Chronisch ZorgNet. Zo gaf Joep presentaties tijdens het internationale congres ‘Choosing Wisely’ en tijdens een bijeenkomst over Netwerkzorg. Ook verscheen rond de evaluatie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek een magazine met een artikel over gesuperviseerde looptherapie vanuit het verhaal van een patiënt (p.32 ;-)).

De cirkel rond

Is daarmee de cirkel rond? Zeker! En natuurlijk doen zich in de wetenschap als ook in de praktijk altijd weer nieuwe vragen voor waar onderzoek voor nodig is; en waarmee de cyclus opnieuw begint. Heel actueel op dit moment is de zorg voor (ex-)coronapatiënten. Mooi is om te zien hoe Chronisch ZorgNet het initiatief neemt om de revalidatiezorg voor deze patiënten te organiseren in de eerste lijn. En daarnaast ook de belangrijke onderzoeksvragen die daarbij spelen. En dan is de lijn met ZonMw snel gelegd… Dus ik kom het bevlogen en volhardende team van Chronisch ZorgNet graag weer tegen. Want zij blijven mij motiveren en inspireren om mijn bijdrage te leveren aan de implementatie van de beste (en betaalbare) zorg voor de patiënt.

Terug naar overzicht