Chronisch ZorgNet

Hartrevalidatie binnen Chronisch ZorgNet: waar staan we?

11 juni 2020

Door: Rosa Holtslag

 

 

 

Chronisch ZorgNet heeft de missie om de juiste zorg op de juiste plek te faciliteren;  therapeuten zijn met hun specialisatie zichtbaar en verzamelen met z’n allen data om de behandeling te blijven optimaliseren. Wij denken dat de FIT-module van een hartrevalidatietraject bij niet-complexe hartpatiënten heel goed past binnen de eerste lijn. De noodzaak van een standaard multidisciplinaire, medisch intensief gecontroleerde setting is, denken we, minder noodzakelijk. Tevens kan de patiënt dicht bij huis, op mogelijk flexibele tijden revalideren. Daarnaast is de praktijk of fysiotherapeut wellicht al vertrouwd bij de patiënt. De begeleiding is door dit alles, idealiter, beter in te passen in het leven dat de patiënt weer wil gaan leiden. Last but not least liggen er door deze transitie naar de eerste lijn kansen om bij te dragen aan het reduceren van de zorgkosten, die alsmaar blijven oplopen, ook voor cardiologische zorg.

Om verplaatsing van de zorg voor niet-complexe hartpatiënten naar de eerste lijn te realiseren, is er net als voor perifeer arterieel vaatlijden een sterk en daadkrachtig netwerk nodig, met betrokken en professionele therapeuten die kwalitatieve (na)scholing volgen. Daarnaast moeten we goede verwijs- en samenwerkingsafspraken maken met verwijzers en andere disciplines. Dus, hier werken we aan.

Ondertussen zijn de behandelopties voor hartpatiënten sterk verbeterd, van medicatie tot stentmateriaal, en van operatietechnieken tot leefstijladviezen. Het trainen van en met hartpatiënten, zelfs ook met de complexere groep (hartfalen) is ruimschoots onderzocht en veilig bevonden. Hoog tijd om ook de nazorg, in de vorm van revalidatie onder de loep te nemen. Een complexe missie, zo blijkt, want een hele hoop zaken zitten volledig ingebed in de medisch specialistische zorg. Zo is declaratie voor hartrevalidatie uit het basispakket alleen mogelijk in de tweede lijn, welke alleen via een Diagnose Behandelcombinatie (DBC) door een cardioloog te openen is. De vergoedingsstructuur heeft dan ook onze volle aandacht, dit moet anders. Hartrevalidatie in de eerste lijn wordt nu nog niet voor iedereen vergoed. Gesprekken met zorgverzekeraars zijn daarom in volle gang, en hierin hebben we vertrouwen. Juist omdat de transitie van zorg en de juiste zorg op de juiste plek ons gezamenlijk belang is. Ook voeren we verkennende gesprekken met verwijzende centra die onze missie delen en denken dat de niet-complexe hartpatiënt voor een beweeg- en leefstijlprogramma heel goed past in de eerste lijn, bij een daarvoor gespecialiseerde fysiotherapeut. Zeker ook omdat het ziekenhuis of de revalidatie-instelling dan tijd heeft voor de echt complexe patiënten en niet meer tegen wachtlijsten hoeven aan te boxen.

Op enkele plekken in Nederland wordt er al kwalitatief goede hartrevalidatie in de eerste lijn geboden met korte lijnen richting verwijzers. Ambitieus en toegewijd. Hier willen we dan ook graag van leren en onderzoeken we waar we elkaar in de toekomst kunnen gaan versterken.

We werken daarnaast op dit moment aan een duidelijk en werkbaar stappenplan. Aan welke eisen moeten de fysiotherapeut, de verwijzer, de onderlinge samenwerking en de praktijk voldoen? En hoe kan het verwijs-, behandel- en declaratieproces zo goed en effectief mogelijk doorlopen worden? Met een stappenplan, waarin we deze vragen willen beantwoorden, hopen we het voor iedereen pragmatisch te houden en de zorg transparant vorm te geven.

Uiteraard beogen we dat alle therapeuten die hartpatiënten in de eerste lijn willen begeleiden competent zijn, conform de huidige richtlijnen en de visie van ons netwerk. Deze eisen werden de afgelopen maanden opgesteld door een expert-werkgroep. Reeds gedane cursussen werden beoordeeld al beoordeeld, en we bewaken dit proces continu. Voor therapeuten die wel willen, maar nog niet geschoold zijn in coronaire hartziekten gaan we ook zelf een cursus aanbieden. Dit doen we zodat er geen onnodige wachttijden ontstaat bij andere cursusaanbieders en we vlot kunnen werken aan een landelijke dekking voor eerstelijns hartrevalidatie. Onze cursus hartrevalidatie is zo goed als af. Met de accreditatieprocedure zijn we druk bezig en in het najaar hopen we de eerste leergang aan te kunnen gaan bieden in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Terug naar overzicht