Chronisch ZorgNet

Behandeling PAV in de eerste lijn; Toegankelijkheid vaatlab zonder consult vaatchirurg

19 november 2019

Door Maik Sliepen

 

 

In 2016 is het traject ‘Zinnige Zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) – claudicatio intermittens’ van start gegaan, als onderdeel van het programma Zinnige Zorg. Zorginstituut Nederland faciliteert dit traject, waarbij de uitvoering mede wordt gerealiseerd door betrokken partijen in de zorg voor PAV (o.a. NHG, NVvV, KNGF, ClaudicatioNet, VNIVD, ZN en Zorginstituut).

Aan het begin van dit traject is met alle betrokkenen geïnventariseerd waar de zorg voor PAV in Nederland nog beter kan. Zo bleek de naleving van het zogenaamde ‘stepped care model’ nog niet optimaal. Het principe van stepped care voor PAV omschreef ik in een eerder blog.

Als mogelijke drempel voor een eerstelijns verwijzing van patiënten met PAV werd vastgesteld dat de organisatie en kwaliteit van de enkel-armindex (EAI) diagnostiek beter kan. Voldoende kennis en ervaring om de EAI op een gedegen manier uit te voeren is te allen tijde aanwezig in een vaatlab, aldus de betrokken partijen van Zinnige Zorg. Een recente studie heeft aangetoond dat dit in de huisartsenpraktijk niet altijd het geval is. Voor een goede verwijzing vanuit de eerste lijn zouden huisartsen daarom de mogelijkheid moeten hebben om een EAI-meting aan te vragen in het vaatlab, zonder een consult bij de vaatchirurg. Op deze manier wordt gegarandeerd goede diagnostiek uitgevoerd, maar blijft de patiënt onder behandeling van de huisarts.

Veel ziekenhuizen in Nederland beschikken over een vaatlab waar EAI-metingen worden uitgevoerd. Desondanks is het slechts bij een handvol ziekenhuizen mogelijk om als huisarts alleen een EAI-meting, zonder consult vaatchirurg, aan te vragen bij het vaatlab. Dit is nadelig, aangezien het verwijzen naar het ziekenhuis voor diagnostiek én een consult bij de vaatchirurg mogelijk verkeerde verwachtingen bij de patiënt schept en onnodige zorgkosten met zich meebrengt. Alle betrokken partijen hebben daarom een brief opgesteld die naar alle ziekenhuizen is gestuurd. In deze brief wordt verzocht om het vaatlab beschikbaar te stellen voor diagnostiek zonder consult met de vaatchirurg. Hierdoor kunnen huisartsen door heel Nederland kwalitatief hoogwaardige diagnostiek aanvragen, zonder een consult vaatchirurgie en blijft de patiënt in de eerste lijn.

Mocht het nog niet mogelijk zijn voor de huisarts om een EAI-meting aan te vragen zonder consult vaatchirurg bij het vaatlab bij jou in de buurt, breng deze brief dan onder de aandacht bij het ziekenhuis. Meer informatie over de brief en het traject ‘Zinnige Zorg voor patiënten met PAV’ kan je hier vinden.

Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht