Chronisch ZorgNet

Behandeling PAV in de eerste lijn; De kop is er af!

05 november 2019

 

Mijn vorige blog omschreef het doel van het ZonMw-project ‘Behandeling in de eerste lijn voor patiënten met PAV’: stepped care voor iedere patiënt met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in Nederland. Maar hoe zorg je ervoor dat al deze patiënten de meest effectieve en tevens minst invasieve zorg krijgen? Deze vraag stelden wij onszelf bij de start van het project.

Het antwoord op deze vraag is volgens ons: door middel van regionale scholingen voor 1e-lijns verwijzers, waarin aandacht wordt gevraagd voor de huidige richtlijnen omtrent PAV. Dit blijkt een goede keuze, aangezien inmiddels meer dan 30 zorggroepen, verspreid over heel het land, hun interesse kenbaar hebben gemaakt! De scholing die is gemaakt in samenwerking met kaderhuisartsen Hart en Vaatziekten wordt de komende maanden op regionaal niveau georganiseerd.

De kop is eraf!
Donderdag 31 oktober 2019 heeft de eerste scholing plaatsgevonden, voor een groep van ~35 enthousiaste huisartsen en POH’s. De scholing werd goed ontvangen en heeft tot meer bewustzijn geleid omtrent diagnostiek, verwijsbeleid en stepped care zorg. Het bleek inderdaad dat een grote groep eerstelijns verwijzers nog niet op de hoogte is van hun sleutelrol als het gaat om het verwijzen van patiënten met PAV. Naast een kaderhuisarts Hart-Vaat, waren er twee therapeuten aanwezig om meer te vertellen over de meerwaarde van gespecialiseerde beweegzorg en leefstijlbegeleiding door ClaudicatioNet therapeuten. De scholing belooft dus in vele regio’s stepped care te gaan bevorderen!

Ben je als eerstelijns verwijzer benieuwd of deze scholing ook in jouw zorggroep wordt aangeboden? Neem dan contact op met je zorggroep. Interesse in de cursus kan kenbaar gemaakt worden via onze website.

Volg al onze blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht