Chronisch ZorgNet

Half jaar stage bij Chronisch ZorgNet is voorbij gevlogen!

06 juli 2020

Door: Anna de Wit

 

 

Zo, dat was het dan. Mijn stage bij Chronisch ZorgNet afgelopen half jaar is voorbij gevlogen. Gek hoe snel je gewend raakt aan situaties. Eerst op en neer naar Eindhoven, toen aan mijn werkplek op mijn studentenkamer, en uiteindelijk aan het “werkschema” waardoor ik gelukkig toch nog een aantal dagen naar Eindhoven kon komen. Uiteindelijk ben ik zelfs gewend geraakt aan de schrijfvorm van Chronisch ZorgNet, die CZN gaan nu bijna vanzelf in hoofdletters.

In deze blog vertel ik wat de resultaten van mijn stage zijn. In een vorige blog heb ik verteld met welke projecten ik me heb bezig gehouden. Even in het kort, ik heb gekeken of huisartsen en andere medewerkers van huisartspraktijken van plan zijn om veranderingen aan hun zorgbeleid door te voeren na het volgen van een cursus (indien deze veranderingen gewenst zijn natuurlijk). De cursus ging over de richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden. Wat naar voren kwam is dat veel huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken veel hebben geleerd over de aandoening. Ook geven ze aan de richtlijn weer goed te hebben opgefrist. Na de cursus hebben de meeste deelnemers ook de intentie om beter de richtlijn te gaan volgen.

Met mijn andere project ben ik bezig geweest met de communicatie tussen Chronisch ZorgNet en de kartrekkers van regio’s. Chronisch ZorgNet is verdeeld in 55 regio’s. In deze regionale netwerken komen fysiotherapeuten samen tijdens bijeenkomsten. Iedere regio heeft een voorzitter, deze fysiotherapeut noemen wij “kartrekker” bij Chronisch ZorgNet. Kartrekkers organiseren twee bijeenkomsten per jaar voor hun regio. Het was voor sommige kartrekkers lastig om voor iedere bijeenkomst een nieuw onderwerp te verzinnen waarover fysiotherapeuten konden discussiëren. Daarom is er afgelopen jaar voor het eerst een onderwerp aangedragen door Chronisch ZorgNet, met de nodige handvatten zoals een presentatie. Aan de hand van het onderwerp kunnen kartrekkers dan de bijeenkomst organiseren. Over het algemeen waren alle kartrekkers blij met een aangedragen onderwerp. Wel kwamen er opmerkingen dat het wat aan de lange kant was. De informatie uit de evaluatie gaat gebruikt worden om volgende onderwerpen goed te laten aansluiten bij de wensen van de kartrekkers.

Zelf heb ik de afgelopen periode als heel leerzaam ervaren. Ik heb hier de kans gekregen om te zien in wat voor soort organisatie ik later misschien ook zou kunnen gaan werken. Dan ga ik nu heerlijk genieten van mijn vakantie. De laatste lange vakantie die ik ga krijgen volgens sommigen hier, dus daar ga ik goed gebruik van maken door veel te fietsen, rennen, zwemmen en relaxen. Rest mij daarna het laatste jaar van mijn master waarvoor ik ook nog veel leuke plannen heb.

Terug naar overzicht