Chronisch ZorgNet

Alles over data: innovatieve online training voor PAV-therapeuten

13 augustus 2020

Geschreven door Mickey Saes

Door gebruik van het Kwaliteitssysteem, verzamelen Chronisch ZorgNet therapeuten continu data van PAV-patiënten. Met deze data wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht om de meerwaarde van Chronisch ZorgNet therapeuten aan te tonen. Maar, therapeuten krijgen de data ook teruggekoppeld via hun Chronisch ZorgNet portfolio. Hier kunnen ze hun eigen resultaten vergelijken met landelijke en/of regionale gemiddelden. Met behulp daarvan kunnen ze hun eigen handelen verbeteren en daarmee ook de zorg voor PAV-patiënten.

Vanuit de praktijk kregen we steeds vaker vragen over het Kwaliteitssysteem en (het gebruik van) de data. We hebben daarom een training ontwikkeld waarin we alle veelvoorkomende vragen beantwoorden en uitleg geven over de meerwaarde van data voor zowel de therapeut als de patiënt. Vanaf donderdag 5 augustus 2020 hebben Chronisch ZorgNet therapeuten met de specialisatie PAV de mogelijkheid om deze training te volgen. In deze training wordt uitgebreide informatie gegeven over het verzamelen van data (deel 1), het gebruik van data in de praktijk (deel 2) en andere praktische toepassingen van de data binnen Chronisch ZorgNet (deel 3). In het eerste deel zullen therapeuten algemene kennis opdoen over het Kwaliteitssysteem, de data die zij verzamelen en hóe ze deze verzamelen. Ze gebruiken hiervoor het gestandaardiseerde meetprotocol PAV, welke essentieel is om te zorgen dat de verzamelde data ook bruikbaar is voor praktische doeleinden. Deel 2 gaat in op de terugkoppeling van data die therapeuten ontvangen in hun portfolio. Met praktische casussen, die direct worden gekoppeld aan de eigen data, wordt uitgelegd hoe je de teruggekoppelde data interpreteert. Het laatste deel gaat in op de mijlpalen die we al hebben bereikt met behulp van het Kwaliteitssysteem, en wij wat op dit moment doen met de data. Wij gebruiken de data bijvoorbeeld om de meerwaarde van de Chronisch ZorgNet therapeut aan te tonen.

Door het volgen van de training krijgen de therapeuten veel kennis over de meerwaarde van dataverzameling voor zichzelf als Chronisch ZorgNet therapeut, maar ook voor hun patiënten. We hopen dat hiermee de dataverzameling wordt verbeterd, en daarmee ook de bruibaarheid. Zo kunnen de therapeuten ook leren van de data en hun handelen nog meer verbeteren. Daarnaast zullen we vanuit Chronisch ZorgNet de verzamelde data blijven gebruiken om de zorg te verbeteren. Een voorbeeld van een praktisch toepassing hiervan is het KomPas; een online hulpmiddel waarmee Chronisch ZorgNet therapeuten de vooruitgang op de loopbandtest kunnen voorspellen en monitoren. Gedurende het behandeltraject kan de daadwerkelijke verbetering vergeleken worden met de gemaakte voorspelling. Dit biedt handvatten om samen beslissen in de praktijk te stimuleren.

Al met al is het Kwaliteitssysteem zeer belangrijk voor fysiotherapeuten en hun patiënten. Met de ontwikkeling van de online training krijgen Chronisch ZorgNet therapeuten de mogelijkheid kennis op te doen over het nut van dataverzameling binnen Chronisch ZorgNet. Dit is zeer waardevol voor de fysiotherapie in haar algemeenheid. Maar ook voor de individuele therapeuten en de patiënten. Door de training te volgen en dataverzameling te optimaliseren, kunnen we met zijn allen de fysiotherapie verbeteren.

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht