Chronisch ZorgNet

Vervolgscholing motiverende gespreksvoering

Beschrijving

De 2-daagse vervolg training heeft als doel de kennis en vaardigheden van de (para) medici op het vlak Motiverende Gespreksvoering te vergroten boven op het basisniveau. De deelnemers zijn na de training in staat Motiverende Gespreksvoering op een gevorderd niveau toe te passen in de praktijk en zodoende de kwaliteit van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen te vergroten.

Leerdoelen van de training

Verdieping theorie (kennis, inzicht) en praktijk (toepassing) van:

Motivatie

 • De deelnemer kent het begrip motivatie en weet hoe zich dit als psychologisch proces ontwikkeld.

 • De deelnemer begrijpt hoe motivatie gedrag beïnvloedt.

 • De deelnemer begrijpt hoe belang en vertrouwen motivatie beïnvloeden en waardoor deze kunnen worden ontlokt.

Verdieping theorie (kennis, inzicht) en praktijk (toepassing) van de gespreksvaardigheden:

 • Open vragen

 • Reflecties

 • Bekrachtigen/bevestigen

 • De deelnemer kent de gesprekstechnieken

 • De deelnemer herkent de gesprekstechnieken

 • De deelnemer kan de gesprekstechnieken op gevorderd toepassen en leert hoe daarin lerend te blijven.

Verdieping theorie en praktijk van de basishouding/spirit

 • Accepteren, aanvaarden autonomie

 • Samenwerken

 • Ontlokken

 • Compassie

 • De deelnemer kent de basishouding van motiverende gespreksvoering.

 • De deelnemer herkent de basishouding van motiverende gespreksvoering.

 • De deelnemer experimenteert met het integreren van de basishouding van motiverende gespreksvoering binnen de basishouding van het initiële beroep.

 • De deelnemer is zich hierbij bewust van de sterke kanten en ontwikkelpunten voor in de toekomst en ontdekt hoe hij zichzelf daarin aan kan blijven sturen.

Verdieping theorie en praktijk van de processen van MGV

 • De deelnemer kent en herkent de processen die spelen bij veranderprocessen van klanten of cliënten.

 • De deelnemer weet welke interventies tijdens welk proces effectief zijn.

 • De deelnemer kan in de praktijk afwegingen maken om de juiste interventie te kiezen afhankelijk van het proces.

Introductie Theorie en praktijk van de vier processen van MGV;

 • De deelnemer ken de vier processen, kan deze herkennen in een gesprek van anderen en kan tijdens het gesprek beschrijven in welke proces men zich bevindt en dit indien nodig aansturen.

Data: 2 februari 2024 en 1 maart 2024

Locatie: Hotel van der Valk, Hoogkerk

Accreditatie

 •   Fysiotherapie algemeen,  aangevraagd voor 15 punten (Kwaliteitshuis fysiotherapie)

 •   Erkend door het Chronisch ZorgNet

De kosten voor deze 2-daagse cursus zijn €625,- (vrijgesteld van btw) . Schrijf je hier in.

Deze kosten zijn inclusief het online cursusmateriaal, lunch en koffie/thee water.