Chronisch ZorgNet

Post-COVID 2023, hoe doe ik mijn werk morgen beter?

Webinar donderdag 20 april 2023 19:30 - 21:00

Er zijn steeds nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van post-COVID en daarbij veranderende richtlijnen. Het is daarom noodzakelijk om jou, maar ook andere beroepsgroepen te informeren en te ondersteunen, waarbij de kernvraag centraal staat:
‘Hoe doe ik mijn werk voor post-Covid patiënten in een multidisciplinaire setting morgen beter?’’

In samenwerking met C-support organiseren KNGF, VHVL en Ergotherapie NL dit webinar over post-COVID. Een van de kernopdrachten van C-support is kennisdeling over postinfectieuze aandoeningen, waaronder het Post Covid Syndroom (PCS). Dit leidt tot meer begrip en kennis bij zorgprofessionals en een betere multidisciplinaire samenwerking. C-support zet zich breed in op het delen van kennis middels eigen kanalen, publicaties en nascholingen.

Tijdens het webinar, wordt aan de hand van een patiëntverhaal de urgentie van dit onderwerp benadrukt. Vervolgens zal er tijdens twee inhoudelijke presentaties worden ingegaan op bevindingen uit recent relevant onderzoek en op de huidige stand van zaken in de bestaande en vernieuwde richtlijnen.
Na de presentaties wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Hoe ziet de dagelijkse praktijk er nu daadwerkelijk uit? En welke adviezen kunnen onze experts aan tafel geven, om de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemende professionals verder te verbeteren?
Tijdens het gehele webinar zijn er moderatoren die de chat van de deelnemende professionals modereren. Vragen worden verzameld en na het formele programma met de aanwezigen aan tafel besproken. We nodigen jou als professional graag uit om deel te nemen aan dit gesprek, vragen te stellen en je visie te delen.
Alle vragen die niet beantwoord kunnen worden, zullen door de organisatie worden gebundeld, beantwoord en gedeeld via de kanalen van de organisatoren.

Na dit webinar weet je:
• Wat de huidige status is van het paramedische post-COVID onderzoek?
• Wat je kan doen om je praktisch handelen te verbeteren voor patiënten met Post-COVID?
• Wanneer je zorgverlening voor patiënten met post-COVID start en stopt binnen de multidisciplinaire samenwerking.
• Wat er nodig is om bekwaam je werkzaamheden uit te voeren in een multidisciplinair team.


Doelgroep
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere doelgroepen die betrokken zijn bij de paramedische herstelzorg (oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten). Daarbij is de verwachting dat deze scholing ook relevant is voor eerstelijns specialisten, waaronder met name revalidatieartsen en huisartsen.


Accreditatie
Er wordt accreditatie (2 punten) aangevraagd voor KRF NL basisregister Algemeen Fysiotherapeut en/of het beroeps gerelateerde deel.  
Geen fysiotherapeut? Bekijk informatie over accreditatie en schrijf je in via: Post-COVID 2023, hoe doe ik mijn werk morgen beter? (voor paramedici) - C-support.

Voor meer informatie zie de website van KNGF: https://www.mijnkngf.nl/Event/00011264