Chronisch ZorgNet

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN, TRAINEN EN COACHEN


In deze basiscursus wordt naast verdieping van het pathofysiologisch proces van PAV ruime aandacht besteed aan het klinisch redenatie proces om zo gericht een fysiotherapeutische behandeling op te zetten. Naast het fysieke aspect is er aandacht voor de leefstijlfactoren met als doel het optimaliseren van het cardiovasculair risicomanagement (CVRM).
de KNGF richtlijn 'Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' staat centraal.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het klinisch redenatieproces bij de doelpopulatie en kan bij deze populatie een specifiek fysiotherapeutisch en/of revalidatie programma opzetten en uitvoeren.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagen, 4 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Epidemiologie PAV
• Het pathofysiologische proces alsmede risico- en prognostische factoren PAV
• Het diagnostisch fysiotherapeutisch proces van de doelpopulatie
• De belangrijkste klinimetrie
• Ganganalyse
• Specifieke differentiaal diagnostiek en comorbiditeit
• De behandeling van claudicatio intermittens volgens de richtlijn (KNGF)
• De belangrijkste parameters van het CVRM
• De belangrijkste medicatie bij claudicatio intermittens
• Inspanningsfysiologische effecten van de training bij claudicatio intermittens
• De BRAVO factoren
• Relevante coachings- en motivatie technieken voor de doelpopulatie

Duur
2 dagen, 4 dagdelen

Kosten
€ 500,-

Startdatum 1 mei 2024

Accreditatie
18 punten Algemeen Fysiotherapeut
18 punten Vaatfysiotherapie
18 punten Chronisch ZorgNet (basisscholing Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Locatie
Sittard & (live) ONLINE

Docenten
Jill Muijrers (Physician Assistant Vaatchirurgie)
Bas Pierik (fysiotherapeut, bewegingswetenschapper)
Ank Mollema (Geriatriefysiotherapeut, intervisiecoach)

Klik hier voor meer informatie, de actuele startdata en aanmelden.