Chronisch ZorgNet

Nederlandse Long COVID dag

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024.

Wij bieden op deze belangrijke dag een interessant en educatief programma voor (para-) medische professionals uit alle disciplines die betrokken zijn bij de diagnose en zorg van Long COVID patiënten in Nederland.

De organisatie van deze dag wordt verzorgd door Virology Education en Stichting Long COVID, in samenwerking met een multidisciplinair comité van experts. Het programma zal bestaan uit plenaire sessies, break-out sessies en er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie.


We hopen u op 19 april 2024 te ontmoeten!

Doel van deze dag:

 • Bewustwording (het probleem kwantificeren)

 • Symptoomherkenning

 • Kennis - wat werkt wel, wat werkt niet (practice-based experience op dit moment)

 • Interdisciplinaire samenwerking stimuleren

 • Leren hoe patiënten te ondersteunen, welke opties er zijn

 • Kaders/perspectieven bieden voor de patiënt

 • Long COVID in het kader van post-infectueuze aandoeningen plaatsen (bijv. MECVS)

 • Informeren over leads voor de toekomst

Doelgroepen:

 • Primair: Zorgverleners: Huisartsen, bedrijfsartsen, UWV-artsen, verzekeringsartsen, revalidatieartsen, sportartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, cardiologen, neurologen, logopedisten, vasculaire internisten, etc.

 • Patiënten

 • Onderzoekers/wetenschappers

 • Beleidsmakers

 • Andere belanghebbenden

Zie voor hier voor meer informatie en aanmelding