Chronisch ZorgNet

Farmacologie & Chronische aandoeningen

Datum
Woensdag 6 november 2024, Sittard 8.45 - 17.00 uur

Docent
E.F.G. Gorissen-Douven (Specialist ouderengeneeskunde)

Investering
€ 250,00
Deelnemers
Min. 8 maximaal 20

Locatie
Sittard

Accreditatie
7 punten voor de registers algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut
9 punten voor oefentherapeuten en ergotherapeuten

Inhoud
Paramedici krijgen in de dagdagelijkse praktijk, steeds vaker te maken met patiënten, die als gevolg van co-morbiditeit, een uitgebreide medicatielijst hebben.
Inzicht en basiskennis van farmacologie is hierbij een vereiste zodat bij het opstellen van het behandelplan en uitvoeren van de behandeling hiermee specifiek rekening gehouden kan worden.
In deze cursus wordt naast de basis farmacokinetiek en farmacodynamiek gericht aandacht besteed aan de medicatiegroepen bij COPD, DMII, Artrose en Metabool syndroom.
Er is specifieke aandacht voor het signaleren van (bij)werkingen van de verschillende medicijnen, alsmede voor het handelen tijdens therapiesessies om bij de beperkingen van de patiënt als gevolg van medicatiegebruik aan te kunnen sluiten.
Naast theoretische concepten zal met behulp van casuïstiek praktijkvoorbeelden toegelicht worden.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten

Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de basiskennis farmacologie en is zij/hij in staat om bij het opstellen van een behandelplan specifiek rekening te houden met medicatie.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Farmacokinetiek en farmacodynamiek
• Medicatieveiligheid
• Inhalatiemedicatie bij COPD
• Medicatiegroepen bij metabool syndroom
• Medicatie en DMII
• B-blokkers en autonoom zenuwstelsel
• Bloeddrukverlagende medicatie
• Medicamenteuze stappenplan bij pijnbehandeling
• Bijwerkingen pijnmedicatie

Klik hier voor meer informatie en inschrijven