Chronisch ZorgNet

Diabetes Mellitus type II begeleiden & coachen

Diabetes mellitus (DM) is een veelvoorkomende aandoening. Het aantal personen met de diagnose DMII is stijgende. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er een toename is van personen met overgewicht en obesitas. Het risico op DMII is mede afhankelijk van het activiteiten niveau de BMI alsmede de vetdistributie in het lichaam. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren verder zal stijgen. Door het vroegtijdig stellen van de diagnose kunnen bij een adequaat behandelbeleid chronische complicaties beperkt dan wel voorkomen worden. De behandeling richt zich in eerste instantie op leefstijl (BRAVO factoren) in het algemeen om zo de regulatie van het bloedglucose gehalte te optimaliseren. Deze behandeling kan ondersteund worden door medicatie.
Met betrekking tot de BRAVO factoren zijn Bewegen en Voeding 2 belangrijke pijlers in de behandeling van deze patiënten populatie. Het coachen op deze factoren, hier specifiek met betrekking tot bewegen en voeding is van groot belang voor het beloop en de prognose van deze aandoening.
In deze cursus wordt naast verdieping van pathofysiologisch proces van DMII dan ook ruime aandacht besteed aan het opzetten van een beweeginterventie en de
coachingsvaardigheden bij de BRAVO factoren bewegen en voeding.
“COPD, Fysiotherapie en Revalidatie”


Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck, leefstijlcoaches

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het klinisch redenatieproces bij de doelpopulatie en kan bij deze populatie een specifiek trainings- en coachingsprogramma opzetten en uitvoeren.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagen waarin de volgende items aan bod komen:

• Epidemiologie
•  Pathofysiologie DMII
•  Overgewicht en obesitas
•  Metabool syndroom
•  (Medische) diagnostiek
•  Indeling DMII
•  CVRM
•  Trainingsleer
•  Coachen en chronische aandoeningen
•  Beweeginterventies en DMII
•  Coachen en beweging
•  Voeding en DMII
•  Medicatie
•  Casuïstiek

Toetsing
Beschrijving van een casuïstiek van max. 2000 woorden met specifieke uitwerking van een beweeginterventie en coachingsplan voor de doelpopulatie. Deze opdracht wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan.

Duur
2 dagen, 4 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 490,-

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.

Stap subsidie
De STAP subsidie kan gelden voor deze opleiding.

Accreditatie
18 punten  Leefstijlcoaches (BLCN)
17 punten Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut
17  punten Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
Chronisch ZorgNet in aanvraag

Cursusdata
Deze cursus is fysiek en (live) online te volgen.

Locatie
Weert & ONLINE

CURSUS start 12 april 2024
Dag 1: 12 april (9.00 – 17.00 uur)
Dag 2: 20 april (9.00 – 17.00 uur)

Docenten
Dirk Verbraak (sportdiëtist)
Ank Mollema (geriatriefysiotherapeut, intervisiecoach)
Bas Pierik (fysiotherapeut, bewegingswetenschapper)