Chronisch ZorgNet

Beweegprogramma hartrevalidatie inclusief hartfalen.

Locatie: Rotterdam
Duur: 3 dagen: 22-23-24 juni 2023
Prijs: € 750,-

De cursus beweegprogramma hartrevalidatie, waarbij coronaire hartziekten en hartfalen centraal staan, is een vervolg op de basiscursus beweegprogramma en is gericht op het opstellen en uitvoeren van een beweegprogramma voor zowel coronaire hartpatiënten als voor patiënten met hartfalen.

Voorafgaand aan de cursus krijgt u literatuur doorgestuurd ter voorbereiding op de cursus. De cursus vindt plaats in de klinische omgeving van een ziekenhuis in Rotterdam, waarbij in het praktische gedeelte gebruik gemaakt wordt van patienten met hartfalen en/of een coronaire aandoening. Ook de cardiale anatomie wordt weer eens opgefrist met behulp van een practicum. Theorie en praktijk wisselen elkaar goed af en versterken elkaar. 

In deze cursus leert u meer over:

  • Medische basisaspecten van de patiëntengroep:

  • Persoonlijke aspecten van de patiëntengroep

  • Het zorgverleningstraject

  • Hartrevalidatie van mensen met coronaire ziektebeelden

  • Hartrevalidatie van mensen met hartfalen

  • Opstellen van een beweegprogramma voor mensen met coronaire ziektebeelden

  • Opstellen van een beweegprogramma voor mensen met hartfalen

    Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen | Breederode Hogeschool