Chronisch ZorgNet

Passende zorg bij COPD

Voor COPD therapeuten evalueert Chronisch ZorgNet waar nog behoefte is aan ondersteuningsmateriaal en kennis. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat interdisciplinair samenwerken wordt ondersteund en we organiseren webinars. Daarnaast werken we samen met o.a. de kaderartsen COPD en Astma (CAHAG) om de eerstelijns verwijzers te informeren over Chronisch ZorgNet, bijv. middels een webinar. Een belangrijk aandachtspunt is namelijk dat de patiënten naar gespecialiseerde zorgverleners worden verwezen. Ook wordt met verschillende beroepsverenigingen bekeken hoe de continuïteit van zorg geborgd wordt, aangezien patiënten door verschillende zorgverleners uit de tweede, eerste en nulde lijn in behandeling zijn.