Chronisch ZorgNet

Interdisciplinair samenwerken

Vanaf november 2022 is Chronisch ZorgNet een multidisciplinair netwerk, doordat naast oefen- en fysiotherapeuten ook diëtisten zijn aangesloten bij het netwerk. Hier vind je meer informatie over de aanmelding en deelname van diëtisten. Chronisch ZorgNet bereidt zich na de aansluiting van de diëtisten ook voor op het verwelkomen van andere beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten. Op deze manier wordt interdisciplinair samenwerken tussen eerstelijns paramedici een stuk eenvoudiger. Joep Teijink, voorzitter van Chronisch ZorgNet, sprak tijdens het congres (maart 2022) over de uitbreiding van het netwerk. Hieronder is het fragment van het congres te bekijken.

Waarom is interdisciplinair samenwerken zo belangrijk?
De behandeling van mensen met chronische aandoeningen beperkt zich meestal niet tot het vakgebied van één zorgverlener. Doordat de juiste zorgverleners bij de behandeling betrokken worden, kunnen ze samenwerken en de behandeling op elkaar afstemmen. Uit onderzoek blijkt dat interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners leidt tot betere uitkomsten, grotere patiënttevredenheid en meer therapietrouw. In een aantal richtlijnen is interdisciplinair samenwerken al opgenomen, zoals de multidisciplinaire behandelrichtlijn COPD van de LAN en de ‘KNGF-standpunten bij COVID-19, aanbevelingen voor de eerste lijn’.

Hoe wordt interdisciplinair samenwerken georganiseerd?
Chronisch ZorgNet ondersteunt zorgverleners in het aangaan, onderhouden en versterken van interdisciplinaire samenwerkingen.

  • Zorgverleners kunnen elkaar makkelijk vinden;

  • Zij hebben kennis van de rol en activiteiten van andere disciplines;

  • Communiceren verloopt laagdrempelig, in een veilige omgeving.

Chronisch ZorgNet biedt alle aangesloten zorgverleners een gratis training in interdisciplinaire samenwerking. Via de training krijgen zij aan de hand van praktijkvoorbeelden meer kennis en inzicht over andere beroepsgroepen. De training zit vol praktische tips, zodat zij na het volgen van de training weten wanneer zij een zorgverlener uit een andere discipline het best kunnen betrekken en hoe zij dit aanpakken.

Binnen de digitale omgeving van het netwerk kunnen zij eenvoudig andere zorgverleners vinden en een connectieverzoek versturen en tijdens regionale bijeenkomsten kunnen zij elkaar laagdrempelig treffen om elkaar beter te leren kennen.

Ook maakt Chronisch ZorgNet veilig overleggen over een patiënt mogelijk. Chronisch ZorgNet werkt samen met Siilo. Binnen deze app kunnen zorgverleners veilig een casus overleggen. Doordat Chronisch ZorgNet een eigen omgeving heeft binnen Siilo, kunnen zorgverleners ook laagdrempelig een samenwerking aangaan.

Deelnemen als diëtist aan Chronisch ZorgNet
Deelname van diëtisten aan Chronisch ZorgNet kenmerkt zich door:

  • Een bewuste keuze voor de behandeling van patiënten met een chronisch aandoening;

  • Continu leren en ontwikkelen;

  • Interdisciplinaire samenwerking;

  • Bijdragen aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten met een chronische aandoening

Diëtisten genieten bij deelname aan Chronisch ZorgNet van dezelfde voordelen als oefen- en fysiotherapeuten. In 2023 verzamelen aangesloten diëtisten geen data en is het scholingsaanbod minder uitgebreid dan voor fysio- en oefentherapeuten. Dit alles is nog volop in ontwikkeling. Chronisch ZorgNet werkt samen met de beroepsvereniging voor diëtisten en een werkgroep bestaande uit diëtisten om deelname van diëtisten verder vorm te geven.

Vanaf november 2022 kunnen diëtisten voor €25,- zich aanmelden bij Chronisch ZorgNet om kennis te maken met het netwerk. Eind 2023 zal het deelname pakket voor diëtisten uitgebreider vorm hebben gekregen en gaan diëtisten een jaarlijkse eigen bijdrage betalen.