Chronisch ZorgNet

Samen beslissen

Binnen het project Samen Beslissen wordt een tool, het KomPas, ontwikkeld en geïmplementeerd die Chronisch ZorgNet therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Op basis van enkele kenmerken van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan leeftijd en huidige loopafstand) wordt een individuele voorspelling gedaan over het resultaat van gesuperviseerde looptherapie (GLT). Deze voorspelling komt tot stand door een uitgebreide berekening te maken over patiënten die eerder een traject GLT hebben doorlopen en qua kernmerken lijken op de patiënt voor wie de voorspelling wordt gedaan. Dit wordt gedaan met data die tot dusverre door Chronisch ZorgNet therapeuten is verzameld.

Het KomPas zal toegevoegd worden aan het huidige Chronisch ZorgNet account en is zo beschikbaar voor de therapeut om samen met de patiënt te bespreken. De voorspelling kan zorgverleners en patiënten in samenspraak helpen om te anticiperen op het verloop van herstel, opstellen van een zorgplan en afzetten van het actuele beloop tegen het verwachte beloop van de behandeling, en waar nodig het plan bij te stellen.

Het project wordt uitgevoerd met een subsidie van Zorginstituut Nederland en is een samenwerking tussen Chronisch ZorgNet, IQHealthcare, Harteraad en de universiteit van Colorado.

Wat is de toegevoegde waarde van dit project?
Stel je eens voor, je krijgt als therapeut een nieuwe patiënt met etalagebenen in de praktijk, doorverwezen door de vaatchirurg met het advies looptraining. De patiënt zit echter nog vol vragen; werkt dit wel echt voor mij en wat kan ik precies verwachten? Je opent het KomPas in jouw persoonlijke dashboard, brengt de belangrijkste gegevens in kaart en na een paar klikken kan je aan de patiënt laten zien wat hij kan verwachten van de looptherapie, op basis van gegevens van mensen die eerder behandeld zijn. De te verwachten effecten zijn gunstig, maar je kan samen met de patiënt beslissen over de invulling van de looptraining; welke vorm van looptraining past het beste bij de patiënt, vanuit zijn of haar voorkeuren en vanuit de data?

Hieronder is een film beschikbaar die weergeeft hoe KomPas ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.