Chronisch ZorgNet

Wat is Post-COVID?

De aandoening Post-COVID is de verzamelnaam voor restklachten die een deel van de patiënten heeft na het doorlopen van een corona infectie, COVID-19. Zij hebben meestal één of meerdere van restklachten. De meest voorkomende restklachten zijn:

 • Vermoeidheid

 • Dyspneu, benauwdheid

 • Angstklachten

 • Slaapproblemen

 • Verminderde inspanningstolerantie

 • Spierzwakte

 • Hoofdpijn

 • Pijn op de borst

 • Gewrichtsklachten

 • Reuk- en/of smaakstoornissen

 • Cognitieve klachten

 • Vergeetachtigheid en geheugenproblemen

 • Concentratieproblemen

 • Depressie

 • Somberheid


Niet alleen patiënten die met een corona infectie zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook patiënten die de infectie thuis hebben doorlopen, kunnen Post-COVID krijgen.

Patiënten kunnen bij de volgende organisaties terecht voor patiëntinformatie, mogelijkheden tot lotgenotencontact en meer ondersteuning: