Chronisch ZorgNet

Behandeling Post-COVID door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

Een Chronisch ZorgNet fysio- of oefentherapeut met de specialisatie Corona geeft voorlichting en advies aan de patiënt rondom Post-COVID en heeft een coachende rol. Zo begeleidt de therapeut de patiënt naar meer bewegen en zelfmanagement, waarbij de therapeut de behandeling afstemt op het dagelijks leven en de doelen van de patiënt.

Het verschilt per patiënt welke en hoeveel zorg nodig is. De nadruk in de behandeling ligt doorgaans op de opbouw van kracht, balans en conditie om naar een betere gezondheid toe te werken. Daarbij moet fysieke en cognitieve overbelasting vermeden worden, omdat dit tot verergering van de symptomen leidt. De oefen- of fysiotherapeut zorgt voor adequate begeleiding en schakelt hier vaak de expertise van een ergotherapeut in. Daarnaast helpt de oefen- of fysiotherapeut met ademhalings- en ontspanningsinstructies om kortademigheid, benauwdheid en spierspanningen te verminderen. De behandeling staat omschreven in het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19.

Door de complexiteit in de vele klachten die ervaren worden is een interdisciplinaire behandeling van de verschillende zorgprofessionals van belang om de patiënt goed te kunnen behandelen. De oefen- of fysiotherapeut heeft een signalerende functie als het gaat om complicaties en comorbiditeit en beoordeelt of deze aanleiding zijn voor (terug)verwijzing naar de (huis)arts.

Een Chronisch ZorgNet therapeut met de specialisatie Corona is via de Zorgzoeker van DigiH makkelijk en snel te vinden in de woonomgeving van de patiënt.