Chronisch ZorgNet

Wat is Fit4Surgery?

Fit4Surgery is een trainingsprogramma dat zich richt op het verbeteren van de conditie van mensen die geopereerd gaan worden. Dit wordt ook wel prehabilitatie genoemd. Tijdens het trainingsprogramma wordt gewerkt aan een betere conditie, sterke spieren en een gezonde leefstijl. Momenteel betreft dit vooral patiënten die geopereerd worden in verband met darmkanker, maar ook voor operaties aan andere organen in buik of romp is prehabilitatie zinvol. Zo fit mogelijk aan een operatie beginnen heeft als doel complicaties te voorkomen, opnameduur te verkorten en het herstel te bespoedigen. 

Beweegzorg en leefstijlbegeleiding
De medisch specialist die de operatie uitvoert verwijst voor prehabilitatie door naar een gespecialiseerde oefen- of fysiotherapeut. In de korte tijd die er soms is tussen het moment van de diagnose en de operatie kan de conditie flink verbeteren. In het Fit4Surgery-programma is aandacht voor fysieke training en het verbeteren van leefstijlfactoren. Vanzelfsprekend wordt de training aangepast naar de situatie van de patiënt (denk bijv. aan comorbiditeit). De fysieke training start ongeveer 4 weken voorafgaand aan de operatie en bestaat uit kracht- en conditietraining. Gedurende deze 4 weken zal 3 keer in de week onder begeleiding getraind worden. Daarnaast krijgt de patiënt huiswerkoefeningen mee en worden ze gemotiveerd om de leefstijladviezen op te volgen.