Chronisch ZorgNet

Fit4Surgery door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

Een Chronisch ZorgNet fysio- of oefentherapeut met de specialisatie Fit4Surgery heeft aantoonbaar de kennis en vaardigheden in huis om het prehabilitatieprogramma Fit4Surgery aan te bieden. Dit betekent dat indien een patiënt voor prehabilitatie doorgestuurd wordt naar een Chronisch ZorgNet therapeut met de specialisatie Fit4Surgery er getraind zal worden volgens een protocol waarbij tevens een begin- en eindmeting plaats zal vinden.